ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] ในขณะที่การเมืองไทยกำลังเข้มข้น จากกรณีพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบพรรคอันเนื่องจากเงินกู้ 191 ล้าน ทำให้พรรคตัดสินใจนัดแฟนคลับเดินเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยกันใหม่ เพราะความไม่ยอมแพ้กับการตัดสินของ กกต. แม้ว่าเกมการเมืองจะเป็นไปอย่างไรก็ตาม แต่เมกะเทรนด์ของธุรกิจที่ผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนในอีก 5 ปีข้างหน้ากำลังจะเกิดขึ้น บางธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนไปแล้วก็มี ทำให้ธุรกิจต้องรีบเร่งปรีบเปลี่ยนตัวเองและแนวทางของธุรกิจกันใหม่ 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร คือการที่สังคมก้าวสู่สังคมสูงวัย สร้างผลกระทบกับแรงงานของไทยที่ทำอย่างไรจะหาแรงงานรุ่นใหม่มาทดแทน หรือใช้ AI เข้ามาแทนคนซึ่งต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีกันใหม่ และการบริโภคของผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จะบริโภคลดลง 50% มานึกถึงสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มมากขึ้น 2.การเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศ เช่น ฝนตก น้ำท่วม หรือ ฝนแล้ง ทำให้มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่อาศัยธรรมชาติเข้ามาช่วยการเพาะปลูก ภาคการเกษตรของไทยต้องเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย ใช้เกษตรแผนใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบการใช้น้ำแบบประเทศอิสราเอลที่มีแต่ทะเลทราย แต่เพาะปลูกได้เพราะใช้เทคโนโลยีระบบน้ำแบบสเปรย์เป็นต้นๆและเป็นเวลาแทน 3.การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลดีต่อการพัฒนา AI และ AoT ให้มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ 5G ที่มาแรงสุดๆ ส่งผลต่อชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ซึ่งมนุษย์มีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมใช้รถยนต์ที่ไร้คนขับ ดูหนังฟังเพลงอยู่กับบ้านได้ด้วยโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ 4. การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่า จะเกิดผลกระทบจากสังคมการค้าที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่จะต้องใช้การซื้อขายด้วย on-line มากขึ้นทุกขณะ 5.การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องส่วนเกินทั้งโลก เป็นเหตุให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมากขึ้น อัตราการแลกเปลี่ยนผันผวน ดอกเบี้ยต่ำทำให้ธุรกิจต้องก่อหนี้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงินของธนาคารต้องปรับเปลี่ยนเดินเข้าหาลูกค้ามากขึ้น ใช้ ATM มากขึ้น ใช้ชำระหนี้ด้วย e-payment ไม่จำเป็นต้องมี office ของธนาคารอีกแล้ว ทั้ง 5 เมกะเทนด์ของเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อธุรกิจทั้งระบบคงต้องปรับเปลี่ยน ประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจ เข้าถึงเทคโนโลยี เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการเมืองที่อาจต้องเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการเมืองกันใหม่ เราอย่าไปสนใจการเมืองให้มากจนลืมเมกะเทรนด์ธุรกิจที่ประชาชนจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันกันใหม่ แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไป คงไม่มีผลต่อธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนแต่อย่างใด