แสงไทย เค้าภูไทย ในยุคน้ำมันแพง แรงงานไทยไปขายแรงที่ตะวันออกกลางได้รับการขนานนามว่า “นักรบแรงาน” เพราะนำเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท วันนี้มีนักรบแรงงานหน้าใหม่ได้ฉายาว่า “ผีน้อย” กำลังถูกกดดันให้กลับประเทศ ขณะที่คนไทยส่วนหนึ่งกลับดูถูกเหยียดหยามพวกเขา รัฐบาลเกาหลีใต้ขีดเส้นตายให้ผีน้อยไปรายงานตัวเพื่อกลับประเทศตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2562 จนถึง 30 มิถุนายน 2563 พ้นกำหนดแล้ว ใครไม่รายงานตัว จะถูกจับดำเนินคดีแล้วส่งกลับ ข้อหาที่บรรดาผีน้อยได้รับจากรัฐบาลเกาหลีใต้ก็คือ เป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานเถื่อน ลักลอบเข้าเมืองและอยู่เกินกำหนดวีซ่า แรงานไทยเหล่านี้ ตัวเลขล่าสุดมีถึง 120,000 คน ขณะนี้เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้ว ส่วนหนึ่งกลับเพราะไปอยู่นานแล้ว เก็บเงินได้มากพอแล้ว อีกกลุ่มกลับเพราะกลัวโรคระบาดโควิด-19 ส่วนพวกที่ตื๊ออยู่จนกว่าจะครบกำหนด 30 มิ.ย.เป็นพวกเพิ่งไป ยังเก็บเงินได้ไม่มาก จึงเสี่ยงตายกับไวรัส อยู่จนถึงกำหนดเส้นตาย นักรบแรงงานผีน้อยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 600,000 บาทต่อหัว ถ้าส่งกลับบ้านแค่ครึ่งเดียวคือราวหัวละ 300,000 บาท จำนวนแรงงานปัจจุบัน 120,000 คน จะส่งเงินกลับประเทศได้ถึง 36,000 ล้านบาท มากกว่ารายได้จากการส่วออกสินค้าไทยบางหมวดเสียอีก แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ผีน้อยส่งเงินกลับบ้านมากกว่านี้ เพราะพวกเขาและเธอส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน โดยเฉพาะจากอีสาน จำนวนเงินส่งกลับเมื่อเทียบกับนักรบแรงงานพม่าในไทยแล้วต่างกันมาก เพราะแรงงานพม่าในไทยนั้น ส่งเงินกลับบ้านปีละกว่า 400,000 ล้านบาท งานที่พวกผีน้อยไปทำนั้น เป็นงานในสาขาที่ขาดแคลน เหตุจากคนเกาหลีไม่ทำกัน เช่นงานกรรมกรก่อสร้าง งานสกปรก งานโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานราคาถูก งานในครัว ในร้านอาหารฯลฯ ไม่ต่างจากบ้านเราที่งานแบกหาม ตัดแต่งเนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผักสด ล้างรถตามปั๊ม เสิร์ฟอาหาร คนใช้ตามบ้าน ฯลฯ เป็นงานที่คนไทยไม่ทำกัน พวกเขาได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยวันละ 2,000 บาท ต่ำกว่าค่าแรงของแรงงานเกาหลีมาก แต่เมื่อเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำในไทย 300-400 บาทแล้ว ถือว่ามาก จึงเป็นแรงจูงใจให้พวกเขายอมทำผิดกฎหมายลักลอบเข้าไปทำงานกัน สมัยหนึ่ง แรงงานพม่า เขมร ลาวก็เป็น “ผีน้อย” แบบนี้ จนเมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบ ออกกฎหมายบังคับนายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แปรสภาพแรงงานเถื่อนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย แรงงานเถื่อนก็แทบจะหมดไป ปัญหากดค่าแรง กักขังเป็นแรงงานทาส อย่างแรงงานในเรือประมงเป็นต้น ถูกโกงค่าแรง ไม่มีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ฯลฯ หมดไปเช่นกัน เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง ถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ทำแบบไทย หรือรัฐบาลไทยสามารถเจรจาตกลงกับรัฐบาลเกาหลีใต้ ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ ก็เชื่อว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะเห็นดีด้วย ทำแรงงานเถื่อนผีน้อยให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย นักรบแรงงานผีน้อยแม้จะได้รายได้น้อยลง เพราะต้องเสียภาษีเงินได้ เสียค่าทะเบียนแรงงาน ค่าสวัสดิการสุขภาพ ฯลฯ แต่ก็อยู่อย่างถูกกฎหมาย ถึงเวลาดำเนินการเปลี่ยนสภาพผีน้อยเป็นนักรบแรงงานของชาติกันหรือยัง ?