แสงไทย เค้าภูไทย โลกหลังโควิด-19 สิ้นสุดการระบาดคาดหวังกันว่า โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เมื่อโลกาภิวัตน์ล่มสลาย กลายเป็นภูมิภาคนิยม เพราะไม่สามารถเปลี่ยน World Disorder เป็น New World Order ได้ สถานการณ์เช่นนี้ ไทยจะอยู่ตรงไหน ? World Order เกิดขึ้นในทศวรรษ 1940 ที่มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (UN) แล้วต่อมามี ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำให้โลกอยู่กันอย่างสงบสุข มีความร่วมมือกันในแทบทุกมิติ จนวันที่ 1 มกราคม 1995 เกิดองค์กรการค้าโลกขึ้น ( World Trade Organization ) มี 76 ประเทศร่วมลงนามในสัตยาบัน สหรัฐช่วงนั้นประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ในฐานะตัวตั้งตัวตีเป็นผู้ลงนาม เนื้อหาสาระในสัตยาบันมุ่งส่งเสริมความเจริญอย่างมั่นคงทางเศรษฐกิจ ลดการต่อสู้เอารัดเอาเปรียบกันในมวลหมู่สมาชิก จัดระเบียบการเงินใหม่ให้ทุกสกุลเงินเข้าสู่มาตรฐานการเงินเดียวกัน เพื่อลดการแทรกแซงค่าเงิน อันจะก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบทางการค้า เงินทุนไหลเวียนจากชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจไปสู่ชาติด้อยพัฒนาจนปรับสถานภาพเป็นประเทศกำลังพัฒนา ในทางกลับกัน สินค้าจากชาติกำลังพัฒนาก็ไหลไปสู่ชาติพัฒนาแล้วเช่นกัน หน่วยธุรกิจเอกชน เคลื่อนที่ไปมาระหว่างกัน มีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิด McDonald’s Currency ขึ้น เหตุร้านแมคโดแนลด์กระจายไปตั้งในแทบทุกประเทศ ราคาที่แมคโดแนลด์เป็นเงินสกุลท้องถิ่นอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ ใครอยากรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นกับดอลลาร์เป็นเท่าใดก็ไปดูราคาเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์เทียบเอา จนเมื่อปีกลายแมคโดแนลด์ในสหรัฐทุกสาขา รับเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเป็นค่าชำระราคา Big Mac จนเกิด " Big Mac Index" ขึ้น เป็นผลพวงจาก Globalization โลกานุวัตรตามจุดมุ่งหมายของ WTO แต่ก็นั่นแหละ การเติบโตของชาติที่มีกำลังผลิตสูง ด้วยต้นทุนต่ำจากแรงงานราคาถูกที่มีหนาแน่นที่สุดในโลกอย่างจีน ทำให้จีนกลายเป็นชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก จีนเป็นชาติพึ่งพาการส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลก การค้าระหว่างประเทศ ทำให้จีนมั่งคั่ง นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ในตลาดสำคัญๆของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรในชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐ รวมถึงยุโรปและอาเซียนมหาศาล สหรัฐพยายามลดการเสียเปรียบดุลการค้าต่อจีน แต่การเจรจาเรียกร้องให้จีนนำเข้าสินค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นล้มเหลวมาตลอด จนในที่สุดประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ต้องใช้ไม่ตาย ตั้งกำแพงภาษีขาเข้าสินค้าจีนจนกลายเป็นสงครามการค้า ตามด้วยสงครามค่าเงินที่ต่างสู้กันด้วยการแทรกแซงค่าเงินสกุลของตนให้อ่อนค่าลง World Order ปั่นป่วนกลายเป็น World Disorder ทันที Globalization เปลี่ยนเป็น Anti-globalization อโลกาภิวัตน์หรือต่อต้านโลกาภิวัตน์ ที่มิได้เกิดแต่ด้านการค้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ลุกลามถึงด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมที่มีการเหยียดเชื้อชาติดังที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสหรัฐขณะนี้ มีความพยายามเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบใหม่ของโลก เป็น New World Order แต่ตราบใดที่เป็นตัวตั้งตัวตีสร้าง World Order กลับกลายเป็นผู้ทำลายระเบียบโลกเสียเอง ตราบนั้น ระเบียบโลกใหม่ย่อมจะไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในห้วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกปั่นป่วนรวนเรหนัก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ บรรดากลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคพากันหันหน้าเข้าหากันเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างกันหลังโควิด-19 ยุติการแพร่ระบาด พวกเขามองว่า ภูมิภาคนิยม เป็นทางเลือกที่จะแทนที่โลกาภิวัตน์ อาเซียน ยังเป็นความหวังในการร่วมมือกัน ทั้งด้านการค้าเสรีและความร่วมมือทุกด้าน ประธานอาเซียนคนต่อไปถัดจากไทยจะเป็นผู้นำเวียดนามชาติที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงด้านเศรษฐกิจ จะพาอาเซียนไปทางไหน ?