แสงไทย เค้าภูไทย ม็อบคณะราษฎรแม้จุดติด แต่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์แม้ข้อเดียว เหตุลุงตู่ดื้ออยู่ เรียกร้องให้ถอยคนละก้าว ซื้อเวลา แม้เส้นตาย 3 วันจนม็อบต้องใช้วิธีแตกหัก ยกระดับพาดพิงเจ้า เอาเจ้าเป็นตัวประกัน แต่ไม่มีปฏิกิริยาอาการเล่นเจ้าตอบโต้ “เล่นเจ้า”เป็นคำโบราณเกิดจากการสมาส ระหว่างคำว่า “เล่น” กับ คำว่า “เจ้า” ไม่มีคำแปลและความหมายในพจนานุกรม ศาสตราจารย์(พิเศษ) พลตรี ม.ร.ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยนำมาใช้ในบทความของท่านโดยมีคำอธิบายไว้ว่า คำว่าเล่นเจ้าเป็นคำอธิบายถึงการแสดงออกของ “เจ้านาย”ชั้นสูงที่ถือพระองค์ ใช้เอกสิทธิ์ในการตัดสินใจ ในการกระทำ ในการแสดงออกในลักษณะเกรี้ยวกราด จะเรียกว่าไม่ฟังใครก็ได้ แต่สำหรับพระเจ้าอยู่หัว การเล่นเจ้ามักไม่ปรากฏ เพราะพระองค์ทรงเป็นอริยบุคคลที่ “ไม่กระทำความผิด The king can do no wrong” การที่ในหลวง ร.9 ทรงครองราชย์มายาวนานจนเทียบเท่ากับอายุขัยของคนรุ่นหนึ่ง ทำให้พสกนิกรของพระองค์ฝังจิตฝังใจกับพระองค์ในทุกด้าน โดยเฉพาะพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจต่างๆด้านความคิด จิตวิญญาณ แม้เมื่อเปลี่ยนรัชกาลความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว ก็กลายเป็นมรดกตกทอดมาถึงรัชกาลที่ 10 คงจะมีบ้างที่คิดแปลกแยก จากข่าวคราวต่างๆในต่างแดน จนเกิดทางสามแพร่งทางความคิดของคนไทย พวกเสรีนิยมสุดโต่งพวกหนึ่ง พวกอนุรักษนิยมสายกษัตริย์นิยมพวกหนึ่ง พวกสายกลางให้โอกาสพวกสุดโต่งทั้งสองแพร่งให้กลับมาบรรจบเส้นทางสายเดียวอีกพวกหนึ่ง แต่ละกลุ่มล้วนมีคนในช่วงอายุหรือ generation เป็นตัวแทนกลุ่ม ช่วงวัยของคนไทยนั้น ในศตวรรษก่อน แบ่งเป็น 3 ช่วงหรือ คือ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือปฐมวัย มัชฌิมวัยและปัจฉิมวัย แต่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการแบ่งช่วงวัยเป็น วัยด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ เทียบกับฝรั่ง คือย้อนจากสูงวัยลงมายังวัยเด็ก เริ่มจาก Baby Boomer หรือ Gen.B( ค.ศ.1946-1964 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ) มีความต้องการแรงงานมากเพื่อฟื้นฟูสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เสียหายไปกับสงคราม พวกนี้อายุ 55 ขึ้น Generation X (1965-1979) ต่ำจาก 55 ลงมาถึง 41 ปี รุ่นนี้เก็บเกี่ยวผลจากการทำงานได้มากที่สุด รวยที่สุด Generation Y หรือ Millennial ( 1983-2000) ช่วงอายุ 37-20 ปี พวกนี้มีมากที่สุดในประเทศไทยคือ 20 ล้านคน พวกนี้โตมากับเทคโนโลยี ฉลาดปราดเปรื่อง ทรงพลัง Generation Z ( เกิดหลัง 2000) เกิดน้อยลงด้วยค่านิยมมีลูกน้อย จากปัญหาแข่งขันทางเศรษฐกิจ เด็กรุ่นนี้ใจเร็วตามเทคโนโลยีสื่อสาร “ประสิทธิภาพยิ่งยวด ” สองเจนเนอเรชั่นหลังนี้คืออนาคตของชาติ พวกเขากำลังทิ้งพวก Gen B กับ Gen X ไว้ข้างหลัง ยิ่งนานยิ่งห่าง จนต้องเรียกร้องกันให้หันมาดูแล “สังคมสูงวัย” ที่นับวันแต่ฐานจะขยายกว้างขึ้น วันนี้พวก Gen Y ,Gen Z กำลังชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มีคนช่วงวัยก่อนพวกเขากุมบังเหียนและมีความล้มเหลวทางเศรษฐกิจอย่างมหันต์