แสงไทย เค้าภูไทย ทรัมป์สร้างกำแพงปิดกั้นพรมแดนสหรัฐฯ เม็กซิโกยาวเป็นร้อยๆไมล์ป้องกันคนเม็กซิกันลักลอบข้ามพรมแดน กับพวกค้ายาเสพติดและของเถื่อน เราจะเอาอย่างไหม เพราะปัญหาเหมือนกันทุกด้าน กำแพงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สร้างถูกนำไปตั้งชื่อล้อเลียนว่า “Trump wall” ส่วนของไทย ถ้าตอนนี้ไทยสร้าง ก็อาจจะได้ชื่อว่า “ Prayuth Wall” แบบเดียวกัน กำแพงทรัมป์เกิดขึ้นในช่วงปี 2017 หลังจากทรัมป์ชนะเลือกตั้ง ซึ่งกำแพงนี้ เขาประกาศเป็นนโยบายระหว่างหาเสียง “สหรัฐฯสร้าง แต่เม็กซิโกเป็นคนจ่าย” เขาประกาศ แต่แท้จริงแล้ว ใช้งบประมาณของสหรัฐทั้งสิ้น ความหมายของคำว่าเม็กซิโกจ่ายก็คือ การลดลงของสินค้าหนีภาษี ยาเสพติดและแรงงานลักลอบเข้าเมือง แรงงานราคาถูกจากเม็กซิโกก็เหมือนแรงงานพม่าในไทย โรงงาน ร้านค้า แพปลา ไม่จ้างคนไทย เพราะแรงงานไทยค่าแรงแพง ด้วยกฎหมายแรงงานที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ การปิดพรมแดนเส้นทางธรรมชาติทำให้คนงานจากเม็กซิโกต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมายและต้องเข้าสู่ระบบภาษีเงินได้ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ทำให้โรงงานและวิสาหกิจทุกระดับหันมาจ้างแรงงานอเมริกันแทน ค่าแรงคนอเมริกันแพงมาก ยักษ์ใหญ่หลายแห่งเช่นแอปเปิล จึงย้ายฐานผลิตไปจีนและอาเซียน ฐานผลิตดั้งเดิมเป็นแต่เพียงแหล่งประกอบเท่านั้น ทรัมป์วอลล์สร้างไปแล้วเมื่อสิ้นพ.ย.ศกนี้ยาว 415 ไมล์( 668 กิโลเมตร)เป้าหมายปีนี้คือ 450-500 ไมล์( 720-800 ก.ม.) จากทั้งหมด 1,954 ไมล์( 3,145 กม.) ยาวกว่าพรมแดนไทยเมียนมาที่ยาวทั้งสิ้น 2,401 กิโลเมตรเพียง 744 กม.เท่านั้น งบประมาณที่ใช้ เป็นการโยกงบฯ จากกลาโหมคืองบฯป้องกันประเทศ 10,000 ล้านดอลลาร์ งบฯด้านภาษีและป้องกันชายแดน 5 พันล้านดอลลาร์และงบฯต่อต้านยาเสพติด 6.3 พันล้านดอลลาร์ รวมแล้ว 21,300 ล้านดอลลาร์หรือ 643,164 แสนล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 30.195 บาทดอลลาร์ ไม่ต้องตั้งงบประมาณใหม่เลยสักแดงเดียว สำหรับไทยถ้าจะสร้าง น่าจะต้องเพิ่มที่พรมแดนมาเลเซียด้วย ด้านนี้ ยาว 647 กิโลเมตร มีปัญหาเช่นเดียวกันกับเมียนมา คือลักลอบข้ามแดน ค้าของเถื่อน ยาเสพติด และนำเชื้อโควิด-19 เข้ามา ต่างกันแต่ว่า คนที่ลักลอบข้ามพรมแดนนั้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไปทำงานในมาเลเซีย เหตุจากค่าจ้างฝั่งมาเลย์สูงกว่าในไทย แรงงานไทยไปมาเลเซียส่วนใหญ่ไปทำงานแบบไปเช้า เย็นกลับ เช่นเดียวกันกับพวกค้าของหนีภาษีและยาเสพติด เส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางธรรมชาติ มีการทำทางลำลองผ่านป่าโดยใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ บางแห่งก็เป็นเขตอิทธิพล เสียค่าคุ้มครองให้กระบวนการก่อความไม่สงบ สินค้าที่นำเข้าหนีภาษีมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันดีเซลและยาเสพติด โดยเฉพาะดีเซลนั้น ถูกกว่าของไทยลิตรละเกือบ 5 บาท จึงถึงกับลงทุนทำท่อลอดใต้แม่น้ำสุไหงโก-ลกส่งขึ้นฝั่งไทยกันทีเดียว ด้าน ไทย-ลาว ยาวรองจากไทย-พม่า แต่ส่วนใหญ่เป็นลำน้ำ โดยเฉพาะลำน้ำโขง แต่ที่ต้องระวังก็คือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่มีการขนสินค้าทางรถยนต์ ที่มักจะมีการสอดไส้ยาเสพติด ล่าสุดก็จับกัญชาได้หลายตัน นอกจากนี้มีการขนคนหนีเข้าเมือง ทั้งชาวลาว ญวนและชาวจีนด้วย ส่วนด้านกัมพูชาไม่ค่อยมีปัญหาอะไร การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังต่ำ เส้นทางพรมแดนสั้นที่สุด ป้องกันได้ง่าย จึงต้องมุ่งเฉพาะเมียนมากับมาเลเซียเป็นหลัก สร้างเป็นจุดๆ งบประมาณที่ใช้ก็โยกแบบทรัมป์นั่นแหละ หยุดซื้อเรือดำน้ำ รถถัง อาวุธสักปีก็สร้างกำแพงได้หลายร้อยกิโลเมตรแล้ว