ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] ผ่านพ้นไปแล้วกับการแย่งชิงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการของตรีนุช เทียนทอง เพราะคนที่อยากได้ตำแหน่งนี้คือ ดร.นฤมล หรือ อจ.แหม่มที่หมายมั่นไว้ก่อนถูกปลดจาก รมช.แรงานไปเสียก่อน แต่คุณตรีนุชก็ยังต้องพบกับปัญหาข้อเรียกร้องของนักเรียนเลวที่เป็นมรดกไว้ ยังมิได้แก้ไขหรือปรับปรุง ข้อเรียกร้องของนักเรียนเลวที่ต้องอดทนกับการเรียนแบบ online มาเกือบ 2 ปี ที่ดูเหมือนว่าไร้คุณภาพและประสิทธิภาพกับยุคโควิด-19 จริงอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ศธ.ต้องหากลวิธีการเรียนการสอนแบบ online ซึ่งมี KPI สำหรับครูสอนให้นักเรียนมีความสามารถเหมือนกับการเรียน onsite ที่ รร.เหมือนเดิมแต่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความไม่พร้อมตามข้อเรียกร้องของนักเรียนเลว 1.ต้องจัดหาวิธีที่มีคุณภาพสำหรับครูนักเรียนได้ทั่วถึง 2.ขาดอุปกรณ์การเรียนสื่อออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ wi-fi คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต ให้กับนักเรียนทุกคน 3.มี KPI บังคับให้นักเรียนสามารถรองรับการเรียนการสอนได้ แม้บางรายวิชา เช่น ศิลปะ กีฬา ฯลฯ ไม่สามารถกระทำได้ 4.มีการเช็กชื่อพร้อมกับการให้คะแนนเป็น KPI เพื่อบังคับเด็กต้องเรียนทั้งๆที่ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 5.การศึกษาต้องฟรี แต่ยังมีการจ่ายค่าบำรุงการศึกษาอยู่อีก ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อ เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ศธ.ได้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหม่ แม้ว่า ศธ.จะอ้างว่าได้ให้ครูและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น online, onsite, on air, on hand ให้เหมาะสมกับสภาพก็ตาม แต่ศธ.คงมิได้ไปสำรวจโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะในต่างจังหวัด สามารถใช้วิธีการดังกล่าวให้มีคุณภาพได้หรือไม่ เฉพาะเด็กใน กทม. เองพอจะมีโอกาสเรียนได้ทาง online ก็ตาม แต่ในต่างจังหวัดมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากกว่าเด็กใน กทม. เพราะ wi-fi ก็ไม่มี คอมพิวเตอร์ก็ไม่มี แถมไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ทำให้การเข้าถึงการศึกษามีน้อย หรือเลิกเรียนไปเลย เพราะเด็กต่างจังหวัดต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน หรือพ่อแม่ไม่มีเวลามานั่งจ้ำจี้จ้ำไชกับการเรียน แถมยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการช่วยลูกหลานของตนเองอีก ถึงเวลานี้ไม่มีกำหนดเวลาฉีดวัคซีนให้เด็กๆยังใช้วิธีการเดิมๆ ปล่อยให้โรงเรียนไปคิดเอาเองโดยไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ แถมยังมีค่าใช้จ่าย wi-fi ขึ้นมาอีก คุณตรีนุช น่าจะเริ่มฟังปัญหาและช่วยปรับแก้ การเรียนการสอนให้เหมาะสม แม้ว่า ศธ. จะมีการคืนเงินให้ผู้ปกครองสำหรับนักเรียน 2 พันบาทก็ตาม แต่ยังมีการขอให้นักเรียนต้องแสดงความขอบคุณ ศธ. และรัฐบาล ทั้งๆที่เป็นเงินภาษีของประชาชน ซึ่งคุณตรีนุชจะปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งการให้ทำแต่ก็มิได้ห้ามปรามโรงเรียนแต่อย่างใด ศธ.อย่านั่งอยู่แต่ในห้องที่ กทม. น่าจะเดินทางไปดูบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทัดเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการรับฟังแล้วอย่านิ่งเฉยปล่อยให้เด็กนักเรียนเลวทำกิจกรรมที่น่าหวาดเสียวอีกเลย เป็นห่วงอนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต