ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] คงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่สูสีกันคงมีเพียง 2 คน เป็นทั้งนักคิดและนักสร้างสรรค์บ้านเมือง แต่ประเด็นคือแม้ว่าจะมีวิสัยทัศน์ทำโน่นทำนี่ ทำได้จริงหรือเปล่าในระยะ 4 ปี เชื่อว่าเที่ยวนี้คงแก้ได้บ้าง รศ.ชัชชาติ กับ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ 2 คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ตำแหน่งผู้ว่าครั้งนี้ แต่ทั้ง 2 รายต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนของ กทม. ที่มีผู้คนเข้ามาทำงานด้วยถึง 10 ล้านคน ทำให้มีปัญหาต่างๆมากมาย เช่น 1.ปัญหาน้ำท่วม 2.ปัญหาขยะล้นเมือง 3.ปัญหารถติดเป็นแพ 4.ปัญหาการศึกษาที่อ่อนด้อย 5.ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ยกระดับโรงพยาบาล 6.ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนระดับรากหญ้า 7.ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน 8.ปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวสลัม 9.ปัญหาแม่น้ำลำคลองที่มีแต่ขยะ สกปรก 10.ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ทุกปัญหาล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ ไม่เคยมีผู้ว้าคนใดแก้ไขได้เลย เช่น น้ำท่วมขังเวลาฝนตกต้องท่วมทุกครั้ง ถ้าแก้โดยทำอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินได้ โดยไม่ต้องย้ายกรุงเทพไปเพชรบูรณ์เหมือนในอดีต เอาแค่นี้ก็จะได้เสียงมากพออยู่แล้ว ส่วนขยะซึ่งมีมากมายแก้ไม่ตกต้องทำโรงไฟฟ้าขยะอีกกี่โรง ต้องทำจริง เพื่อประชาชนและความสะอาดของชาว กทม. ด้านการศึกษาก็เช่นกัน ระดับการศึกษาของรีงเรียน กทม. 400 กว่าแห่งไม่ได้รับความนิยมเพราะการศึกษาที่อ่อนด้อยจนต้องเอาบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใหญ่กว่า ดร.สุชัชวีร์น่าจะแก้ไขได้ ส่วนปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลของ กทม.ได้รับความนิยมน้อยลงเพราะคุณภาพไม่เอื้อ ต้องพัฒนาโรงพยาบาลพื้นฐานให้มีคุณภาพ ผู้คนจะได้ไม่ไปออกันที่โรงพยาบาลใหญ่ ทำได้เพียงอย่าง 2 อย่างก็พอแล้ว เพราะมีเวลาแค่ 4 ปี เอาไว้สมัยที่ 2 จึงทำต่อ เอาแค่นี้คน กทม.จะมีความสุขขึ้นมาก และมีโอกาสได้เสียงสนับสนุนมากมาย มิใช่มีแต่ความคิดแล้วทำไม่ได้ ขอเอาใจช่วยผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ให้ใช้วิสัยทัศน์และวิธีแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างได้ลุล่วงไป คนกรุงเทพฯจะได้มีความสุขเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง