ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] พลังประชารัฐขาลงทั้งๆที่ยกพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานโดดเด่น โดยเฉพาะการไปฟื้นสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย พร้อมกับความสำเร็จหลายเรื่องที่เป็นผลดีกับประเทศไทยในรอบ 32 ปีที่ขาดสัมพันธ์ในระดับเอกอัครราชทูต ผลงานของพลเอกประยุทธ์ ไม่ได้ช่วยอะไรให้พลังประชารัฐเลยเพราะพรรครัฐบาลที่เป็นศูนย์กลางกลับได้รับความนิยมน้อยลงเป็นลำดับสอดคล้องกับผลการประเมินของโพลบางสำนัก เพราะการเลือกตั้งเขต 9 หลักสี่และจตุจักร พลังประชารัฐไม่สามารถรักษาที่นั่งไว้ได้ หัวหน้าพรรคและบรรดา ส.ส.ของพรรคได้ลงไปช่วยหาเสียงกันเต็มที่แล้วก็ตาม ผลการเลือกตั้งเขต 9 กทม. หลักสี่ และจตุจักร เห็นได้ชัดจากคะแนนทีได้น้อยลงหลังปี 62 ของนายสิระ ได้เพียงอันดับ 4 ของกระดาน 8 คน เพื่อไทย 29,416 คะแนน ก้าวไกล 20,361 คะแนน กล้า 20,047 คะแนน พลังประชารัฐ 7,906 คะแนน ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้อย่างราบคาบของพลังประชารัฐ หลังจากที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและชุมพรมาแล้ว นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของพลังประชารัฐ ที่นับวันจะตกต่ำลงเพราะประเด็นก๊กหรือมุ้งต่างๆของพรรค ไม่ค่อยสามัคคีกัน ทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคลดต่ำลง ทิ้งปัญหาให้พลเอกประยุทธ์ ต้องกลับมาทบทวนคะแนนนิยมในตัวเองมากขึ้น แต่ยังเห็นว่าพอจะมีทางเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาได้บ้าง จากการที่จะ implement ความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย ที่เป็นทางให้ประเทศไทยได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ตามไปด้วย 9 เรื่องของยุทธศาสตร์การเปิดประเทศซาอุดิอาระเบีย เห็นได้ชัดว่าไทยมีโอกาสสูงยิ่งต่อการฟื้นสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องแสดงฝีมือให้เห็นว่าสามารถเดินต่อได้ภายใน 2-3 เดือนนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมสัก 2-3 เรื่องคงจะได้คะแนนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ในขณะที่พรรคเพื่อไทยมีความหวังว่าจะสามารถยึด กทม.แบบ land slide ได้ตามยุทธศาสตร์ การชนะของคุณสุรชาติ เทียนทอง เป็นสิ่งที่บอกเราได้หลายประเด็น โดยเฉพาะความนิยมของพลเอกประยุทธ์ ลดลง แบบไม่เห็นฝุ่นจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐคงต้องสามัคคี กลมเกลียว สร้างพลังบวกให้กลับคืนมาให้มากที่สุด แต่ดูเหมือนว่ามีแต่จะหาทางออกจากพรรคไปสังกัดพรรคอื่นที่พอจะมีอนาคต สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งการพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียในระดับการส่งแรงงานไปขุดทองในซาอุดีอาระเบีย การท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวทั่วไป เครื่องบินของซาอุดีอาระเบียจะบินเข้ามาประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้ได้หรือไม่ ซึ่งรัฐมนตรีแรงงานการท่องเที่ยวและกระทรวงต่างประเทศที่ต้องเร่งรัดให้เกิดกิจกรรมขึ้น โดยเฉพาะการตั้งเอกอัครราชทูตระหว่างกัน น่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็ววันเพื่อเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ที่จะยึดโยงไปสู่การพัฒนาความร่วมมืออื่นๆ เพื่อฉุดรั้งให้นายกรัฐมนตรีพอจะมีที่ยืนอีกต่อไป