แสงไทย เค้าภูไทย คลัสเตอร์ติดเชื้อรายวันเกินหมื่นอีกครั้งหลังเทศกาลตรุษจีนผ่านไป เกิดขึ้นทำนองเดียวกับช่วงเทศกาลปีใหม่ การที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเกินหมื่นคนต่อวันนั้น ก็ด้วยเหตุว่า เป็นเพราะคลัสเตอร์ตรุษจีน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามวันสำคัญคือวันจ่าย วันไหว้ วันถือ วันเที่ยว หากมีการติดเชื้อกันในช่วงวันดังกล่าว อาการจะปรากฏในระยะ 3-5 วัน โดยเชื้อเดลตาและอัลฟานั้น จะปรากฏอาการในราววันที่ 5-6 แต่ถ้าเป็นโอไมครอน อาการจะปรากฏเร็วมาก คือแค่ 2-3 วันก็เห็นชัด เมื่อ 7 ก.พ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนขณะนี้มีสัดส่วนเกือบ 100% ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั้งหมด ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม สัดส่วนผู้ติดเชื้อโอไมครอน เพิ่มขึ้นตลอด ตั้งแต่ต่ำกว่า 50% ขึ้นมาจนถึงเกิน 90% กระจายไปทั่ว 77 จังหวัด สัดส่วนนี้ เป็นตัวเลขจากการตรวจพบ แต่ยังมีอีกส่วนที่ไม่สามารถตรวจพบได้ และอาการไม่รุนแรง เป็นอยู่วันสองสามวันก็หายเอง ขณะที่ผู้ติดเชื้อเดลตาลดจาก 64.7% ลงมาเหลือ ไม่ถึง 10% เบต้า 0.03% อัลฟาจาก 0.10% และแทบไม่พบอีกเลย สำหรับการตั้งสมมติฐานว่าวันจ่าย จะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์นั้น ก็ด้วยว่า จะมีการชุมนุมกันในที่แออัดหรือสถานที่ปิดเช่นห้างสรรพสินค้า สโตร์ เป็นต้น วันจ่ายปีนี้ตรงกับวันที่ 30 ม.ค.เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนพากันออกมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าตามตลาดสดเสียเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนำมาไหว้เจ้า ตลาดสดหลายแห่งถูกปิดในช่วงนี้ โดยเฉพาะที่ตราด เทศบาลเมืองสั่งปิดถึง 3 ตลาด เหตุจากพบว่ามีทั้งพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งผู้มาใช้บริการติดเชื้อกันจนเป็นคลัสเตอร์ ส่วนที่ตลาดสดหันคา มีประกาศให้ผู้มาจับจ่ายช่วง 30 ม ค ถึง 4 ก.พ. ให้สังเกตุตัวเองว่ามีอาการติดเชื้อหรือไม่ ถ้าเข้าข่าย ให้รีบไปศูนย์สาธารณสุขใกล้ที่สุดด่วน เพราะพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากตลาดแห่งนี้หลายคน คลัสเตอร์วันจ่าย ปรากฏขึ้น 3-5 วันหลังวันจ่าย โดยวันที่ 3 ก.พ. ตัวเลขติดเชื้อรายวันเด่นชัดคือ 9,172 คน ยังไม่รวมที่ตรวจด้วย ATK 4,012 รวมยอดดิดเชื้อ 13,184 คน ขึ้นจากก่อนหน้า ที่ต่ำ 7,000-8,000 เศษ ถัดมาคือ 5-6 วันหลังวันไหว้ 31 ม.ค.วันที่ 5 ก.พ. 10,490 6 ก.พ.10,879 (10,701+178) ATK 4,632รวมยอดดิดเชื้อ 15,511 คน ยังมีอีก 2 วันคือวันถือซึ่งมีการนำสิ่งของเครื่องเซ่นไปไหว้เทพตามศาลเจ้าวันที่ 1 ก.พ.กับวันเที่ยว 2 ก.พ. วันเที่ยวนั้น ตอนนี้ยังกลับกันมาไม่หมด ทั้งเที่ยวในประเทศ ทั้งเที่ยวต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศขยับสูงขึ้น 100-265 คนต่อวัน ยังคงต้องรอดูต่อไปอีกราว 1 สัปดาห์ เพราะยังมีตัวเลขจากโรงงานอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะย่านสมุทรปราการและชลบุรี ที่เคยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแซงกรุงเทพฯมาแล้ว ทั้งนี้เพราะ ช่วงตรุษจีน โรงงาน ร้านค้า บริษัท หยุดหลายวัน บรรดาแรงงานก็พลอยได้หยุดงานด้วย แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ เมื่อมีวันหยุด ก็จะใช้ในการไปเยี่ยมเยือนเพื่อน มีการสังสรรค์กินเหล้าเหมือนกับแรงงานไทย กลับมาทำงาน ก็จะนำเชื้อที่ติดมาจากการพบปะเพื่อนแรงงานด้วยกันมาแพร่ในโรงงานด้วย แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ กว่าครึ่งมาแบบไม่ถูกกฎหมาย จึงเล็ดลอดการกักตัวตรวจหาเชื้อ เมื่อเข้ามาทำงาน ก็แพร่เชื้อที่ติดตัวมาแก่เพื่อนร่วมงานด้วย เมื่อวันอาทิตย์ จับได้ถึง 344 คนที่ชายแดนข้ามเขาตะนาวศรี น่าจะเป็นจำนวนต่อครั้งมากที่สุดในรอบปี ยังไม่รู้ว่ามีติดเชื้อกันกี่คน แม้เชื้อที่ติดกันขณะนี้ เกือบทั้งหมด เป็นโอไมครอนอาการไม่รุนแรง แต่ก็มีผู้เสียชีวิตหลายราย เหตุจากมีโรคเรื้อรังประจำตัว โดยเฉพาะสูงอายุ แม้วันนี้โอไมครอนจะครองพื้นที่ แต่องค์การอนามัยโลกก็เตือนว่า อาจจะมีสายพันธุ์ใหม่มาโจมตีมนุษย์ซ้ำในปลายปีนี้ จึงยังประมาทการ์ดตกกันไม่ได้ แม้จะฉีดวัคซีนกันแล้วสามเข็มสี่เข็มก็ตาม