แสงไทย เค้าภูไทย แรงงานเถื่อน ค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง และซ้ำซากแก้กันไม่จบสิ้น เหตุจากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วยแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ เมื่อปีก่อน มีอดีตสื่อมวลชนท่านหนึ่งโพสต์ในเฟซบุ๊กว่า มีตำรวจระดับรองผู้กำกับถึง 19 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วยแรงงานข้ามชาติ ยังไม่เอ่ยถึงส่วยค้ามนุษย์รูปแบบอื่นๆที่เมื่อวันจันทร์ พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปีนี้ หวังยกระดับไทยขึ้นทำเนียบโลก Tier 2 เหลือเวลาอีกแค่ 10 เดือนจะหมดปี แต่ปัญหาค้ามนุษย์ค้าแรงงานของไทยมีมาเรื้อรังนับสิบๆปี เวลาแค่นี้จะพอหรือ ? การค้ามนุษย์นั้น หมายรวมถึงการค้าแรงงาน(เถื่อน) การบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณี การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและรูปแบบการเอารัดเอาเปรียบในการจ้างแรงงานอื่นๆ มีการออกกฎกระทรวงแรงงานให้ใช้สัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา กัมพูชา และลาว ยกระดับฝ่ายศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ขึ้นเป็น สำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานถาวรเทียบเท่ากอง ดูแล้วน่าจะแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนได้ แต่กลับปรากฏว่า มีการจับกุมแรงงานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายได้แทบจะทุกวัน ตั้งแต่หลักสิบๆคนจนถึงร้อยๆคน ล่าสุดวันเสาร์ชายแดนด่านสิงขร คลองวาฬ จับได้กว่า 300 คน อยู่ระหว่างส่งไปโรงงานย่านนครปฐมกับสมุทรสาคร โดยมีผู้ใหญ่บ้านหญิงย่านนั้นกับสามีเป็นผู้ดำเนินการ ด้วยค่าหัวคนละ 20,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่าย “ผ่านด่าน”ในไทย ค่าหัวหรือส่วยแรงงานเถื่อนเพิ่มขึ้นมาจากระดับไม่กี่พันบาทเป็นหมื่นๆ สูงสุด 30,000 บาท ดูออกจะแพง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือเมียนมา เพราะอัตราแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 100 เงินจ่ายส่วยนี้ บางส่วนจะแยกจ่ายที่ฝั่งเมียนมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะดูแล ให้ที่พักและนัดแนะกับฝั่งไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดน และเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยจับได้และผลักดันหรือส่งกลับ แรงงานเหล่านี้ก็จะไม่ไปไหนทันที เพราะเจ้าหน้าที่ด่านเมียนมามีที่พักให้ รอจังหวะดีๆก็จะส่งเข้ามาใหม่ นี่คือสาเหตุที่ทำให้ส่วยแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่แรงงานต่างด้าวบอกว่าคุ้ม เพราะทำงานในไทยได้ 2-3 เดือนก็คืนทุนแล้ว โรงงานและสถานประกอบการที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์ก่อนระบาดของโควิด-19 ต้องการถึงปีละ 300,000 คน ช่วงนี่กิจการปิดกันมาก แต่ก็ยังมีที่เปิดดำเนินการกันอยู่ ยังต้องการแรงงานต่างด้าวอีกกว่าแสนคน ถ้าคิดเงินส่วยต่อรายหัวกับจำนวนแรงงานที่ต้องการ จะเป็นเงินถึง 4,500 ล้านบาท สำหรับแรงงาน 150,000 คนที่ขาดแคลน ทำไมภาครัฐไม่ดำเนินการนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย เอาเงินส่วยมาเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ได้ทั้งเงินค่าธรรมเนียมในการทำให้ถูกต้อง ได้ทั้งแรงงานมาแก้ปัญหาขาดแคลน ทั้งป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่แรงงานเถื่อนนำติดตัวเข้ามา แก้ปัญหาได้ไม่ยากหากจะแก้กันด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต