แสงไทย เค้าภูไทย

จีนทนแรงงานเถื่อน ยาเสพติดผ่านข้ามพรมแดนด้านเมียนมาไม่ไหว สร้างกำแพงสกัดกั้นตลอดแนว แต่ไทยเจอหนักกว่ากลับยังเฉยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หากินกับการขนทั้งยาเสพติด ทั้งแรงงานเมียนมา จึงถึงเวลาสร้างกำแพงปิดพรมแดนหรือยัง ?

จีนสร้างกำแพงปิดกั้นพรมแดนจีน-เมียนมายาวถึง 500 กิโลเมตรเรียกชื่อว่า  New  Great Wall เลียนแบบ Great Wall  of China กำแพงเมืองจีน ที่จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งของ โลก

กำแพงเมืองจีนใหม่นี้ จุดประสงค์ คือเพื่อสกัดกั้นชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนและยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับไทย

โดยฝั่งตรงข้ามก็คือรัฐชนกลุ่มน้อยกลุ่มโก้กังที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดสำคัญแหล่งหนึ่งของเมียนมา

รัฐชนกลุ่มน้อยในเมียนมาทุกแห่งเป็นดินแดนแลนด์ล็อก ไม่ติดทะเล ผลผลิตที่เป็นสินค้าส่วนใหญ่จึงเป็นสินค้ากสิกรรม แต่เพราะต้องใช้อาวุธไว้สู้รบกับกองกำลังเมียนมาเป็นประจำ จึงทำให้ต้องผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงๆ ซึ่งก็คือยาเสพติดออกมาขาย

มีรายงานว่า ในรัฐชนกลุ่มน้อย มีโรงงานยาเสพติดอยู่กว่า 250 โรง โดยรัฐฉานมีมากที่สุด

ตลาดยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาก็คือไทย โดยไทยเป็นทั้งตลาดและเป็นทั้งทางผ่านไปสู่ตลาดโพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน ฯลฯ

กำแพงเมืองจีนใหม่นั้น นอกจากสกัดกั้นยาเสพติดและแรงงานเถื่อนแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามมาตรการ  Zero -COVID ของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ในช่วงนั้นด้วย

ซึ่งช่วงนั้นสายพันธุ์เดลตาอันร้ายแรงระบาดหนักในเมียนมา เนื่องจากขาดแคลนยารักษาเหตุจากโลกภายนอกไม่ให้ความช่วยเหลือหลังนายพลมิน อ่อง หล่าย  ทำรัฐประหาร

เหตุนี้ จีนจึงเข้มงวดกวดขันปิดพรมแดนด้านนี้เป็นพิเศษ กำแพงที่จีนสร้างนั้นเป็นกำแพงคอนกรีตเฉพาะจุดที่ข้ามแดนได้ง่าย ส่วนพื้นที่หน้าผา สันเขาชัน ก็สร้างแค่รั้วลวดหนาม

แต่กระนั้นก็ยังไม่วางใจ จึงใช้มาตรการเสริมกำแพงกั้น ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ราว 22,000 คน ตระเวนตรวจเข้มตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีจุดตรวจ 136 จุด

ใช่แต่ชายแดนเมียนมาเท่านั้น  จีนยังสร้างกำแพงกั้นชายแดนด้านลาวและเวียดนามด้วย ด้วยจุดประสงค์เดียวกัน

สำหรับไทยกับเมียนมานั้น เส้นแบ่งเขตแดนยาว 2,401 กิโลเมตร

มีทั้งพรมแดนธรรมชาติเช่นแม่น้ำ สันเขา ป่าทึบ พื้นราบ จากเหนือสุดคือเชียงราย ลงใต้สุดคือระนอง

พรมแดนพื้นราบส่วนใหญ่ใช้รั้วลวดหนามกั้น ขณะที่พรมแดนธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติดิบๆ

จึงไม่แปลกที่แรงงานเมียนมาจะเส้นทางธรรมชาติเหล่านี้ลักลอบเข้ามา

เข้ามาได้ ก็จะมีคนไทยนักค้าแรงงานเถื่อนมารอรับ มีการเซ่นวัก เจ้าหน้าที่เป็นส่วยแรงงานเถื่อนกันตลอดมา

ล่าสุดจับแรงงานลักลอบเข้าไทยด้านพรมแดนเมียนมา เค้นสอบผู้นำเข้า ได้ความว่า มีตำรวจระดับรองผู้กำกับมีเอี่ยวในส่วยแรงงานเถื่อนหลายนาย

นอกจากแรงงานเถื่อนแล้ว ยังมีการลักลอบขนสินค้าเถื่อนกันด้วย ด้านพรมแดนเมียนมา เป็นสินค้าไปจากไทยมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นจักรยานยนต์ที่ลักขโมยมา

ส่วนชายแดนด้านอื่น ด้านมาเลเซีย มีทั้งดีเซลเถื่อน น้ำมันปาล์มเถื่อน ทั้งสินค้าชนิดที่ฝั่งมาเลย์ราคาถูกกว่าฝั่งเรา มีทั้งขบวนการ ค้ามนุษย์

โดยเฉพาะดีเซลเถื่อนนั้นถึงขนาดว่ามีการต่อท่อลอดใต้แม่น้ำกั้นพรมแดนกันทีเดียว

เศรษฐกิจถูกบั่นทอนเช่นนี้ แต่ก็ยังไม่คิดแก้ไขจริงจังเข้มงวดเหมือนกับจีน

คงเป็นด้วยติดขัด ขัดข้อง เกรงใจกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์กับพวกค้ายาเสพติดกระมัง?