แสงไทย เค้าภูไทย

ทางการสหรัฐฯออกโรงเตือนประชาชนของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีภัยสูง ทั้งกับชาวอเมริกันและกับชาติอื่นๆ อันมีทั้งภัยความไม่สงบทางการเมือง ภัยอาชญากรรม โดยจัดอันดับ 30 ชาติมีภัยคนทั่วโลกกับ 19 ชาติเป็นภัยต่อคนอเมริกัน

โดยเป็นที่น่าเบาใจที่ไทยไม่อยู่ในข่ายดินแดนภยันตราย ทำให้มีความสดใสในบรรยากาศการท่องเที่ยวและเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวอันเป็นอุตสาหกรรมทำรายได้เข้าประเทศที่สำคัญทดแทนการส่งออกที่ตัวเลขติดลบ

ประเทศมหันตภัยเหล่านั้น รวมถึงคู่สงครามรัสเซีย-ยูเครนด้วย

นอกจากนี้ ยังมีบางมหานครของสหรัฐเองที่เข้าข่ายดินแดนอันตรายด้วย

สำหรับประเทศที่ครองอันดับปลอดภัยน้อยที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 5 คือ อัฟกานิสถาน เยเมน  ซีเรีย รัสเซียและซูดานใต้ตามมาติดๆ

ข้อมูลที่นำมาประมวลพิจารณาว่าประเทศที่มีมหันตภัยคือข้อมูลด้านอาชญากรรม ความไม่สงบทางการเมือง ยาเสพติด และสารพิษ

ด้านอาชญากรรมนั้น ปี 2020 มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 30% ขณะที่มีคนตายเพราะสารพิษ 362,000 to 464,000 ราย คิดเป็น 7.4% ของประชากร 100,000 คน

นี่เองที่ทำให้ต้องเอาสารพิษเข้ามาเป็นข้อมูลใช้พิจารณาถึงชาติหรือมหานครที่เป็นดินแดนอันตรายด้วย

การที่นับเอาสารพิษเป็นอันตรายสำคัญนี้ ทำให้รัฐหลุยเซียนาของสหรัฐฯ เป็นดินแดนอันตรายด้วย โดยมีสัดส่วนอันตรายต่อชีวิต  60.59 ต่อ  100,000 คน

ส่วนจำนวนประเทศและมหานคร(cities)ที่มีอันตรายมากที่สุดนั้น  แม้อันดับต้นๆจะเป็นย่านตะวันออกกลาง แต่จำนวนมากที่สุดอยู่ในอเมริกาใต้

สำหรับชาติที่เป็นอันตรายต่อชาวอเมริกันนั้น ที่ทางการแนะนำว่าคนอเมริกันจะต้องระมัดระวังหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจ มี 19 ประเทศ

ภัยนั้นมีตั้งแต่การมุ่งร้ายคนอเมริกันอย่างเช่นเกาหลีเหนือ การลักพาตัว อย่างเช่น เวเนซุเอลา โซมาเลีย การจี้ปล้นในย่านตะวันออกกลาง ที่อัฟกานิสถานก็รวมอยู่ด้วย

ชาติที่ไม่สงบ มีสงครามกลางเมืองหรือมีการปะทะกันของกลุ่มแบ่งฝักฝ่าย มีการวางระเบิดสังหารอย่างเช่นโมกาดิชู และแอฟริกาตะวันออก ซูดานทั้งเหนือและใต้

สำหรับชาติอริ อย่างเกาหลีเหนือกับอิหร่านนั้น  ทางการสหรัฐไม่ออกวีช่าให้ผู้ที่จะเดินทางไป เพราะอันตรายยิ่งยวดในทุกด้านต่อชาวอเมริกัน

อีกชาติคือเมียนมา เพื่อนบ้านเรา  ทางการสหรัฐสั่งเตือนและห้ามคนอเมริกันเดินทางมาหลังชาวอเมริกันคนหนึ่ง และนักข่าวคนหนึ่งถูกจับกุมคุมขัง

กับรัสเซีย แนะนำกันว่า คนอเมริกันไม่ควรไป ขณะที่ยูเครนก็เสี่ยงภัยจากการโจมตีของรัสเซียที่ยิงและทิ้งระเบิดไม่เลือกที่ว่าเป็นที่ตั้งกองกำลังหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพลเรือน

ประเทศและมหานครที่เป็นดินแดนอันตรายที่ได้ข้อมูลจากการสำรวจ 163 ประเทศแล้วนำไปเรียงลำดับดินแดนอันตรายเหล่านี้

ทำให้หลายชาติที่เป็นสถานที่สงบสุขกลายเป็นดินแดนสวรรค์ที่น่าไปเยือน

อย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่นและฮ่องกง ซึ่งเป็นดินแดนที่แสนปลอดภัย 5 อันดับแรกของโลก

สำหรับไทย น่าจะอยู่ระดับกลางๆค่อนปลาย แต่เพราะมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ก็เลยยังเป็นที่นิยมเดินทางมาเที่ยวกันอยู่