แสงไทย เค้าภูไทย

เหลืออีก 11 วันถึงวันเลือกตั้งการรณรงค์หาเสียงยิ่งเข้มข้น โพลทุกสำนักชี้ผลโหวตไปทิศทางเดียวกัน คือเพื่อไทยกับก้าวไกล ความนิยมทิ้งห่างพรรครองๆชี้เหตุจูงใจไม่สนใจนโยบายและประโยชน์ที่พรรคนำเสนอ เจนเอ็กซ์กับนิวโหวตเตอร์มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด

ดูตามโพลแล้วแทบทุกสำนักแสดงผลออกมาทิศทางเดียวกัน คือ พรรคเพื่อไทยมีสัดส่วนประชาชนสนับสนุนมากที่สุด รองลงมาพรรคก้าวไกลด้วยสัดส่วนกว่า 45% ทิ้งพรรคอันดับ 3 ที่ตัวเลขต่ำ 10  ลิบลิ่ว

สำหรับคำถามที่ว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  49.17% (ก้าวไกล)  2 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 19.59% (เพื่อไทย) 3 นายเศรษฐา ทวีสิน 15.54% (เพื่อไทย) 4 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  6.52% (รวมไทยสร้างชาติ)  5 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  2.35 %(พลังประชารัฐ)

เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการเลือกคนเลือกพรรค ส่วนใหญ่เกิดจากความนิยมชมชอบเป็นส่วนตัวมากกว่า นโยบายพรรค

อย่างนิดาโพลได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยถามถึงการรับทราบของประชาชนต่อวงเงินที่จะต้องใช้เกี่ยวกับนโยบายแจกเงินหรือจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละพรรคการเมือง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 66.72 ระบุว่า ไม่ทราบ และ/หรือ ไม่เคยทดลองคำนวณ ร้อยละ 11.75 ระบุว่า ไม่ทราบและไม่สนใจ

แสดงให้เห็นว่านโยบายพรรคที่นำเสนอต่อมวลชนเพื่อเรียกคะแนนเสียงหรือแรงจูงใจให้เลือกตัวบุคคลและพรรคไม่ได้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เลือกพรรคหรือตัวบุคคล

ถ้าเช่นนั้นอะไรคือสิ่งจูงใจให้ตัดสินใจเลือกพรรคเลือกใคร?

แต่หากดูตามกลุ่มอายุที่ตอบคำถามว่าเลือกพรรคไหนจากสวนดุสิตโพล

พบว่ากลุ่มอายุ 18-30 ปี นิยมพรรคก้าวไกล มากที่สุด 50.20 % ส่วน พรรคเพื่อไทย ได้รับความนิยมจากกลุ่มอายุ 31-50 ปี และกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป มากที่สุด

นี่เป็นสิ่งที่แสดงว่าเหตุผลที่เลือกพรรคเลือกคนมาจากความนิยมในกลุ่มอายุมากกว่าเหตุผลอื่น

การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,322,824 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก(อายุ 18 ปี) 4,012,803 คน ผู้สูงอายุ (58 ปีขึ้นไป) 14,378,037 คน

ในการแบ่งกลุ่มอายุหรือเจนเนอเรชั่น  พบเจน X ( 44-58) มากสุดราว 16 ล้านคน หรือ 30.87 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา เป็นกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 58 ปีขึ้นไป) 14 ล้านคน หรือ 27.48 เปอร์เซ็นต์ ด้านนิวโหวตเตอร์ ราว 4 ล้านคน หรือ 7.67 เปอร์เซ็นต์

ถ้าเอาเจน X ไปรวมกับนิวโหวตเตอร์ จะได้  20 ล้านคน ซึ่งน่าจะเทไปที่ก้าวไกลกับเพื่อไทย

ถ้าจะบอกว่า กลุ่มผู้มีสิทธินิวโหวตเตอร์ที่เป็นกลุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแพทองธาร และพิธา แล้ว ก็ถือว่านี่คือเหตุผลที่พวกเขาเลือกคนทั้งสองเพราะเป็นคนวัยเดียวกัน

เพราะฉะนั้น ที่แต่ละพรรค แต่ละผู้สมัครออกมาแถลงนโยบายแจกนั่นแจกนี่ สวัสดิการอย่างนั้นอย่างนี้ จะแก้ปัญหานี่นั่น ฯลฯ กันปาวๆนั้น 

คนรุ่นนี้ กลุ่มอายุนี้ไม่ได้ซึมซับรับทราบแต่อย่างใด

พวกเขาเชื่อกันว่า  คนหนุ่มคนสาวต่างหากที่เหมาะสมจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองให้ก้าวหน้า เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์

โดยเฉพาะสังคมโลกดิจิทัล และเศรษฐกิจดิจิทัล