แสงไทย เค้าภูไทย

คงจะอีกหลายวันกว่าจะได้เห็นโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนในการตั้งเงื่อนไขต่อรอง  เพราะพรรคชนะการเลือกตั้ง มีตัวเลขคะแนนผู้ชนะเลือกตั้งชัดเจน และแม้จะชนะร่วมแต่ก็มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกันการจะมีรัฐบาลเสียงส่วนน้อยร่วมหลายพรรคเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้ว จึงไม่น่าจะเกิดขึ้น

ส่วนจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพขนาดไหน จะยืนยงอย่างไร ยังคงต้องรอองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายด้าน

แม้ที่ผ่านมาฝ่ายค้านที่รวมตัวกันทำงาน จะสร้างผลงงานได้ดี จนเป็นผลพวงของการนำมารวมตัวนำมาสู่การเป็นรัฐบาลในวันนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่า โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เพราะการเปลี่ยนแปลงทางโครางสร้างเศรษฐกิจและสังคมนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากโลกภายนอกผ่านทางเทคโลโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้คนไทยมีความรู้เท่าเทียมกันหมดต่างแต่ว่ารู้และนำมาใช้ประโยชน์แก่ตนได้มากขนาดไหน  ในด้านใดบ้าง

บ้างใช้เพิ่มพูนทักษะรู้ข้อมูลข่าวสาร นำให้ใช้ประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ใช้ สร้างอาชีพใหม่ๆ

หรือแม้แต่เลือกตั้งครั้งนื้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมการหาเสียงรูปแบบต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งเชียร์ทั้งแช่ง  ทั้งรูปแบบข้อความทั้งแบบ อินโฟกราฟิก เห็นจริงเห็นจัง เพิ่มความแม่นยำในกลุ่มเป้าหมายการตลาด

ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตจึงได้ชื่อว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet  of  Things)

การรณรงค์หาเสียงครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทุกแง่ทุกมุม พบว่ามีการใช้และสร้างปฏิบัติการข้อมูล IO ( Information Operation )  อย่างมากมาย

แต่กระนั้น การหาเสียงทำลายล้างกันด้วยข้อมูลเท็จ ก็ยังมิอาจเอาชนะฝ่ายพรรคแนวใหม่ก้าวหน้าได้

เป็นที่น่าแปลกใจที่คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่วัยเจนเนอเรช่น เอ็กเจนเนอเรชันวายรวมกันลงคะแนนเสียงให้พรรคก้าวไกลมากที่สุด

แสดงให้เห็นคนที่จะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้นั้น ไม่จำกัดเฉพาะแต่คนว่ารุ่นหนุ่มสาว หากแต่สูงวัยทุกรุ่นอายุวัยล้วนสามารถเข้าถึงได้ ใช้เป็น สร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองได้ ไม่จัดตัวเลขอายุ  เพศและวัย

จะต่างก็แต่ว่านำไปใช้ทางไหนวันนี้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลครอบคลุมทั้งประเทศและทั่วโลก

ได้รัฐบาลคนหน้าใหม่หัวก้าวหน้า หมดเวลาของคนรุ่นเก่าแล้ว