แสงไทย เค้าภูไทย

กำแพงทรัมป์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งสร้างสกัดกั้นคนข้ามพรมแดน ทั้งกระบวนการลักลอบขนยาเสพติด 4 ปีมาแล้ว ผลดีที่น่าที่ไทยจะนำมาเป็นแบบอย่างสร้าง

บรรดาพลพรรครีพับลิกันต่างเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน  สร้างต่อกำแพงกั้นพรมแดนส่วนที่เหลือเพื่อป้องกันการนำเข้ายาเสพติดข้ามพรมแดน

วันที่ทรัมป์ครบวาระเป็นประธานาธิบดีกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก สร้างเสร็จไปแค่ 458 ไมล์ จากระยะทางแนวพรมแดนทั้งหมด  1,954 ไมล์

กำแพงกั้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นรั้วทำจากเหล็กซี่รั้วสูง  18 ถึง 33  ฟุต  ใช้งบ 15 พันล้านดอลลาร์ โดยงบประมาณทั้งหมดมาจากกระทรวงกลาโหม

ผลของการสร้างกำแพงทรัมป์  มีผู้พยายามข้ามด้วยวิธีการต่างๆกัน บ้างปีนรั้ว บ้างตัดซี่กรงรั้ว บ้างขุดอุโมงค์

กล่าวกันว่า กำแพงทรัมป์นี้ถือเป็นเส้นทางข้ามพรมแดนทางบกที่โหดสยองที่สุดในโลก มีผู้เสียชีวิตจากความพยายามข้ามพรมแดนรั้วนี้ปีที่แล้ว 853 ราย ลบสถิติปีก่อน   546  ราย มีผู้บาดเจ็บตกจากรั้วได้รับการช่วยชีวิตไว้ได้  22,000  คน

ในการก่อสร้าง ทรัมป์ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมกว่า 50 ฉบับ  รุกรื้อพื้นที่เกษตรพื้นที่สงวนมากมายในรัฐ แต่เขาก็สามารถสร้างได้ผลสำเร็จส่วนหนึ่ง แต่ไบเดนปฏิเสธที่จะสร้างต่อ โดยเขาเห็นว่าผู้ที่ต้องการอพยพเข้าสหรัฐยังสามารถพักพิงในเม็กซิโกและยื่นเรื่องขอลี้ภัยได้อยู่

บ้านเรามีชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านหลายด้าน  ด้านที่ยาวที่สุดคือชายแ ดนไทย-เมียนมา  2,401-2,416 กิโลเมตร เป็นพรมแดนธรรมชาติ

จังหวัดที่ติดกับเมียนมาได้แก่จากเหนือลงมาเชียงราย  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีและระนอง

จุดผ่านแดนมี 7 จังหวัดคือ เชียงราย ไปถึงระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์   นอกนั้นไม่มีจุดผ่านแดน

ชายแดนด้านอื่น กับลาว 1,750 กิโลเมตร กับกัมพูชา 798 กิโลเมตรและมาเลเซีย  576 กิโลเมตร

ชายแดนไทยที่ไม่ใช่จุดผ่านแดนมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เป็นป่าเป็นเขาที่มีการลักลอบข้ามแดนกันและขนยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่มักจะจับกุมได้เสมอๆโดยเฉพาะด้านกาญจนบุรี

ส่วนด้านเหนือนั้นพื้นที่ติดต่อกับสามเหลี่ยมทองคำขณะนี้เป็นเส้นทางลักลอบเข้าเมืองของชาวจีนที่ส่วนหนึ่งเข้าไปตั้งหลักแหล่งทำธุรกิจด้านบ่อนและส่วนหนึ่งยังมีการค้ายาเสพติดอยู่

เส้นทางชายแดนเหล่านี้มักมีการลักลอบค้ายาเสพติดและนำเข้าชาวต่างด้าวทั้งแรงงานและผู้ลักลอบเข้าเมืองซึ่งส่วนหนึ่งเป็นคนจีนผ่านลาวเข้ามา

ในด้านใต้นอกจุดผ่านแดน นักค้าของเถื่อนจะใช้เป็นเส้นทางขนส่งสิ นค้าเถื่อน

ถ้าจะสร้างกำแพงกั้นพรมแดนอย่างเช่นที่ทรัมป์ทำก็คงจะช่วยให้สามารถสกัดกั้นทั้งการขนสินค้าเถื่อน  ยาเสพติดและการลักลอบนำคนเข้าเมือง

ขณะที่ทรัมป์สร้างกำแพงกั้นพรมแดนนั้น  ด้านจีน สี จิ้นผิง ก็สร้างกำแพงปิดพรมแดนเหมือนกัน เรียกันว่า Xi Wall ยาวตลอดแนวชายแดนจากชายแดนเมียนมาขึ้นไปจนถึงชายแดนรัสเซีย

ค่าก่อสร้างออกจะสูง ของไทยเลือกกั้นเป็นช่วงๆบนเส้นทางขนสินค้าเถื่อน  ผู้ลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติด

ที่เหลือใช้ด่านสกัดบนเส้นทางเข้าเมืองก็พอ