สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ …*…  

ถึงวันนี้มีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่โครงการใช้งบประมาณมหาศาล  5.6 แสนล้านบาทเพื่อแจกจ่ายดิจิทัลวอลเล็ตวงเวิน 1 หมื่นบาทให้แก่ทุุกคนไทยที่มีอายุเกิน 16 ปี จะ “ไม่ตรงปก”ผิดแผกแตกต่างจากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงไว้ …*…

 หลังนายพิชัย ชุณหวชิร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ยอมรับในวงสัมมนา “นานาทัศนะกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท : เป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ความท้าทายและพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ”ว่า โครงการนี้มีหลายอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่นการให้สิทธิประชาชน 56 ล้านคน หลายฝ่ายเห็นว่าไม่ควรแจกคนรวย เพราะการให้เงินคนรวยไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากคนรวยจะเอาเงินในส่วนนี้ทดแทนค่าใช้จ่าย และเก็บเงินของตัวเองไว้แทน แต่ถ้าให้คนที่พอมี จะสามารถนำไปใช้หนี้ ดังนั้นตัวเลขประชาชนที่ได้สิทธิจะเหลือ 40 กว่าล้านคน …*…

“งบประมาณดังกล่าวจะมีความล่าช้า ไม่น่าจะทันในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แต่จะสามารถใช้ได้ในช่วงเดือนกันยายนแทน ส่วนเงื่อนไขที่จะใช้เงินได้ในระยะ 4 กม. นั้นคงไม่มีแล้ว แต่จะให้อยู่ในอำเภอหรือเขตเดียวกัน เพื่อให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งข้างบน ข้างล่าง ตรงกลาง กรอบหมดแล้ว ไม่สามารถจะกู้เพิ่ม รายได้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงจำเป็น ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่น ความคึกคัก” นายพิชัยให้ข้อมูลพร้อมกับระบุด้วยว่ารัฐจำเป็นต้องแจกเป็นเงินดิจิทัลเพื่อบังคับให้มีการใช้จ่าย ส่วนคนที่จะมาขึ้นเงินก็ต้องลงทะเบียนและเสียภาษีด้วย ทั้งนี้การแจกเงินอาจจะได้ไม่พร้อมกัน และอาจจะได้ใช้เงินในช่วงที่มีวันหยุด เช่นปีใหม่ หรือสงกรานต์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และเชื่อว่า 90% น่าจะกลับไปใช้ แอปพลิเคชัน เป๋าตังค์ เนื่องจากมองว่า การพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานานและยุ่งยาก …*…

ตามติดมาด้วยความเห็นจากศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีคลังใต้ร่มพรรคเพื่อไทยว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยปีนี้โตต่ำเกินไป 2.7% รัฐบาลอาจจัดขนาดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เหมาะสมประมาณ 40 ล้านคน (ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนของแอป เป๋าตัง ไว้แล้ว)  อีก 16 ล้านคน เป็นคนมีเงินอยู่แล้ว เอาเงินให้ก็คงไม่ใช้ ไม่ช่วยกระตุ้นศก. ดังนั้นเงิน 4 แสนล้านบาท น่าจะฟื้นเศรฐกิจระยะสั้นได้ และเป็นการกระจายรายได้ด้วย …*…

 อดีตรัฐมนตรีคลังชี้ว่าควรเขียนข้อกำกับให้ประชาชนเอาเงินนี้ไปใช้เพื่อการลงทุนมากขึ้น และอนุญาตให้นำเงินไปชำระหนี้ได้ เพื่อจะเป็นการลดหนี้ภาคครัวเรือน รวมถึงเจ้าหนี้ก็สามารถนำเงินไปลงทุนที่อื่นได้ …*…

ส่วนเรื่องแหล่งที่มาของเงินเพื่อใช้ในโครงการนี้นั้น ศ.ดร.สุชาติมองว่าในด้านวินัยการคลัง รัฐบาลเป็นหนี้ 61.5% ของ GDP จึงยังมีโอกาสที่รัฐบาลจะกู้มาลงทุนได้อีกมาก ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการคลัง และปัญหาเครดิตของประเทศ เหตุที่มีการออกมาเสนอแนะกันมากใน 2 เรื่องนี้ เพราะรัฐบาลยังไม่ชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของเงิน จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลออก พรก.กู้เงิน 3 แสนล้านบาท ใช้เงินคงคลังและปรับลดงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยลงไปอีกกว่า 1 แสนล้าน ปัญหาเรื่องความไม่เชื่อมั่นก็จะหมดไป ตลาดทุนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ …*…

 “เรื่องระบบที่จะใช้ ขอเสนอให้ใช้แอป เป๋าตัง  เพราะทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ขจัดปัญหาเรื่องค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น  หากจะทำ Blockchain กำกับ ก็ทำที่ระบบตรวจสอบ 5-10 Nodes ก็เพียงพอ เพราะหากมี Nodes มากเกินไป ระบบจะช้ามากไม่สามารถทำงานได้”คำแนะนำจากอดีตรัฐมนตรีคลัง …*…

 แม้อีกด้านหนึ่งจะมีคำยืนยันจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพาณิชย์ ว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีข้อยุติถึงแนวทางการดำเนินการโครงการแจกดิจิทัล วอลเล็ต และหน้าที่ของรัฐบาลคือจะต้องยึดวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่วนความไม่สบายใจหรือความเห็นที่แตกต่างนั้น เราก็จะรับฟัง แต่ยังไม่มีความคิดใดที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  สิ่งที่จะเกิดขึ้นขอให้รับฟังจากนายกรัฐมนตรี โดยจะมีการแถลงอย่างชัดเจนในภายหลัง ...*...

กระนั้น ในฟากนักวิชาการที่หวั่นเกรงถึงผลกระทบและปัญหาจากโครงการนี้ ก็ยังคงออกมาย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ล่าสุด รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีข้อความบางช่วงบางตอนว่า หากในที่สุด นายกรัฐมนตรียังคงดึงดันที่จะดำเนินนโยบายดิจิทัล วอลเล็ตต่อไปแบบเดิมทุกประการ คงไม่ใช่เป็นเพียงเพราะต้องการทำให้ได้ตามที่หาเสียงไว้เท่านั้นเสียแล้ว แต่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้น เพราะขนาดมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศ 100 คน รวมถึงอดีตผู้ว่าและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลายคน ออกมาคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลที่ควรต้องรับฟัง แต่รัฐบาลก็ยังคงดึงดันต่อไป เรื่องนี้ในที่สุดจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้  ...*...

 ต้องรอดูกันต่อไปในที่สุดแล้ว โครงการนี้จะแค่ “ไม่ตรงปก” หรือ “ล่มตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม” ...*...

มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย แทคทีม ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะอาสาสมัครพายเรือเพื่อบางปะกง พร้อมด้วยอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย ร่วมพายซัพบอร์ด คิกออฟแคมเปญ “บึ๊ด จ้ำ บึด  ฮึดสู้เพื่อสัตว์ฟาร์ม” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ 3 สาย ดีเดย์ เริ่มต้นขบวนที่ท่าน้ำลานกิจกรรมสวนมรุพงษ์ หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เสาร์ที่ 4 พ.ย. เวลา 15.00-18.00 น.  งานนี้ อ.ปริญญา ในฐานะคนในพื้นที่ จะขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องเชื้อดื้อยาอีกด้วย

 

แก้ไขปัญหาข่าวปลอม...ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยมี ศ.พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ สุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช วัลลภ รุจิรากร พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุ๊ป และ ปริญญา หงส์เลิศลักษณ์ ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

สมทบทุน...สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินจำนวน 3,988,550 บาท เป็นรายได้จากกิจกรรมการแข่งขัน BMW Golf Cup 2023 จาก อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และคณะ เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ในการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

เปิดโครงการ...นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการPartner to Green คู่ค้าข้าวโพดพันธมิตร พิชิตหมอกควัน โดยมี ทศพล เผื่อนอุดม รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ ไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร บีเคพี ร่วมงาน เพื่อสร้างความร่วมมือคู่ค้าผลผลิตในภาคเหนือ ร่วมดูแลเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

เพิ่มช่องทาง...มนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต (PPK Blood Station ณ จันท์) เพิ่มช่องทางการบริจาคโลหิต ลดความแออัดในโรงพยาบาลให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยมี รุจิเรศ นีรปัทมะ นพ.ธีรพงศ์  ตุนาค อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี ขวัญชัย บุญอารีย์ ฐิภัสสร แย้มกฤส และ นันทพร เทพเทวิน  ร่วมงาน ที่เซ็นทรัล จันทบุรี เมื่อวันก่อน

สมทบกองทุน...ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการ/เหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร /ผอ.สำนักกรรมการผู้จัดการ โอซีซี เพื่อสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัท ฯ ครบรอบ  50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ที่ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

แสดงความยินดี...โสภิส จิตต์ประเสริฐ ผอ.ฝ่ายโฆษณา เป็นตัวแทน สยามรัฐ เข้าพบมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันก่อน

ส่งมอบ...อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังน้ำใจไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบการปรับปรุงอาคารสาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมแซมจากอุทกภัย โดยมี ประวิช สุขุม  ปวิณ ชำนิประศาสน์  ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต พร้อมด้วย ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน ที่โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันก่อน

ประกาศรางวัล...Amarin Media & Event ในเครือฯ อมรินทร์กรุ๊ป นำโดย ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์ และ อัจฉรา จีนคร้าม บก.บห. AMARIN BABY & KIDS จัดงานประกาศรางวัล Amarin Baby & Kids Awards 2023  โดยมี ฮารุ สุประกอบ และ  ศตวรรษ เศรษฐกร ร่วมรับรางวัล ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อวันก่อน