ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] กัญชาเสรี เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย โดยแก้กฎหมายให้กัญชาออกจากสารเสพติดมาเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ คำว่าเสรีหมายถึงให้ประชาชนปลูกได้คนละ 6 ต้น เป็นประเด็นยากยิ่งในการจัดและควบคุมกัญชาที่ไม่เข้าไปสู่การสันทนาการ ซึ่งหัวหน้าพรรครับปากจะทำทันทีเมื่อเข้าไปรับหน้าที่ กัญชาถือเป็นสารเสพติดทีกฎหมายบังคับใช้มาหลายสิบปี เพิ่งจะมาแก้ไขช่วง สนช. ให้องค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้ปลูกและวิจัยกัญชาให้เป็นยารักษาโรค ฟังดูว่าแก้ให้ทุกโรค โดยเฉพาะมะเร็งร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยมามากต่อมาก นายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับว่าถ้าสามารถควบคุมได้และมีประโยชน์จริง จากการสกัดดอกกัญชาให้เป็นน้ำยาสามารถรักษาโรคต่างๆได้จริง จะสนับสนุนให้เกิดการผลิตได้ ซึ่งผลิตได้ทั้งสกัดเป็นน้ำและสกัดเป็นสารกัญชาได้ ปัจจุบันมีการลักลอบการผลิตเป็นน้ำใช้แตะใต้ลิ้น ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีหลายหน่วยงานที่ผลิต วิจัย แยกกันอยู่คือที่มูลนิธิขวัญข้าว จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ และองค์การเภสัชกรรม จนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้ยินกระทรวงสาธารณสุขออกมาออกข่าวเกี่ยวกับกัญชาว่าสามารถแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรได้บ้างทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ที่เงียบๆกันอยู่คงยังไม่แน่ใจว่าแก้ได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เพาะมะเร็ง ได้ประชาสัมพันธ์จากคนไม่ใช่แพทย์ ทำให้ประชาชนรอความหวังจากยากัญชานี้ และลักลอบเอาน้ำมันที่สกัดมาค้าขายกัน นับว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก ประเทศไทยนับได้ว่ามีการสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับของประชาชนและประเทศต่างๆว่ามีบริการสาธารณสุขที่ดีประเทศหนึ่ง แต่ทำไมเรื่องนี้จึงทำเป็นเงียบๆจนเป็นที่ผิดสังเกต กัญชาจัดเป็นยาสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง ควรแถลงออกมาในชั้นต้นให้ประชาชนอุ่นใจและใช้ได้ถูกต้อง มิใช่ปล่อยให้ผลิตกันออกมาใช้แบบไร้ผล หรือเราจะอนุมานได้ว่ายังไม่มีใครรู้จริงสักคนว่าสามารถรักษาอะไรได้บ้าง แต่คงมิใช่กัญชาอย่างเดียวยังมีกัญชา กัญชง กระท่อม อีกส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างสกัดออกมารักษาโรคได้หรือไม่ จะได้จัดแก้กฎหมายเสียครั้งเดียว ถ้าหากแก้หรือรักษาโรคมะเร็งได้จริง จะช่วยรักษาชีวิตคนไทยได้นับพันหมื่นรายที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีทางรักษา หรือเกรงไปว่าแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะสมุนไพรเหล่านั้นเมื่อผลิตนำมาใช้ได้ผลแล้ว ยารักษาโรคของโรงงานที่ผลิตกันอยู่จะขายไม่ได้ ขณะนี้เราได้รัฐบาลใหม่แล้ว ได้รัฐมนตรีที่จะเอากัญชาที่หาเสียงไว้มาแก้กฎหมายให้เป็นเสรี จึงเป็นความหวังของประชาชนต้องการปลูกกัญชา แม้ว่าจะเพียงครอบครัวละ 6 ต้นก็ตาม แต่จะสามารถเอาดอกมาค้าขายผลิตเป็นยาได้ ชาวบ้านจะได้มีโอกาสค้าขายให้กัญชาเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า คุ้มกับการอนุญาตให้ปลูกได้ เพียงแต่จะห้ามมิให้เป็นการสันทนาการได้อย่างไร รัฐมนตรีท่านใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะเอากัญชามาเป็นพืชเศรษฐกิจ คงต้องออกแรงเต็มที่ในเรื่องนี้ หากไม่สำเร็จอย่าหวังว่าภูมิใจไทยจะติดโผในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ขอให้กำลังใจได้ผลที่เป็นจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าว จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวิต-ร่างกายของคนไทยและมนุษย์โลก