วันนี้กทม.เข้ารื้อย้ายเรียบร้อยอีก 4 หลังที่สมัครใจ ระบุเรื่องอนุรักษ์บ้านเก่าไม่ขัดข้องแต่ต้องชัดเจนบนความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกทม. คาดไม่เกินเดือนได้ข้อสรุปยอด ก่อนเสนอฝ่ายบริหารกทม.พิจารณา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ตรวจติดตามการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ 4 หลัง ร่วมกับสำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกล่าวว่า ได้รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ 4 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 187, 189, 191 และ 193 ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านโดยยินยอมให้กทม.เข้ารื้อถอน หลังจากวันนี้ที่รื้อบ้าน 4 หลังออกไปแล้ว ในชุมชนป้อมมหากาฬจะเหลือบ้านอีก 29 หลังคาเรือน และบ้านบุกรุก 4 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมากทม.ได้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชน ในส่วนของอาคารที่ประสงค์จะอนุรักษ์ไว้ ทางกทม.ไม่ขัดข้อง แต่ต้องชัดเจนว่าอาคารหลังไหนบ้างที่ควรอนุรักษ์ ซึ่งอาจจะมีตัวเลขแตกต่างกันออกไป บางท่านบอกว่า 24 หลัง บางท่านบอก 8 หลัง บางท่านบอก 29 หลัง แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานการพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการกทม.กับคณะกรรมการชุมชนในการพิจารณาร่วมกัน คาดอีกประมาณ 15 วัน หรือไม่เกิน 1 เดือน จะนำความคิดเห็นของคณะกรรมการมาสู่กทม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง