กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพทางการค้าในพื้นที่ภาคเหนือ และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ Gateway/Hub ทางภาคเหนือ และการท่องเที่ยวของประเทศ

20 มี.ค.60 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย ชร.1063 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 – ทางหลวงหมายเลข 1098 (ตอนที่ 1) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 14.564 กิโลเมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย เติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมเพื่อการแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัวเมืองเชียงรายให้มีความสะดวกและปลอดภัย ปัจจุบัน ทช. ยังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 28.780 กิโลเมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง 26.011 กิโลเมตร และถนนเชื่อม จ 3 ระยะทาง 2.769 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมจุดกลับรถ จำนวน 8 แห่ง และก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำกก จำนวน 2 แห่ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 1,656 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 12.46 อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินและ ชั้นคันทาง งานเสาเข็ม และงานโครงสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561