อย.เฝ้าระวังเข้มข้น ชี้ขั้นตอนผลิตและเก็บรักษาไม่ดีเอื้อจุลินทรีย์ขยายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ แนะผู้บริโภครู้จักเลือก พร้อมจัดการตามกฎหมายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วทุกภาคมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม อย.ได้กำกับดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะหากขั้นตอนผลิตและเก็บรักษาไม่ดีอาจเกิดการปนเปื้อนและเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษและมักพบบ่อยช่วงหน้าร้อนคือ เชื้อซัลโมเนลล่า, วิบริโอ, อี.โคไล และสแตฟฟิโล คอคคัส ออเรียส เป็นต้น เป็นสาเหตุสำคัญทำให้คลื่นไส้ อาเจียน และโรคอุจจาระร่วง

ทั้งนี้ ขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เช่น ชื่อที่ตั้ง สถานที่ผลิต เครื่องหมายอย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน หากอย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งทั้งปรับ หากพบอาหารไม่สะอาดไม่มาตรฐาน แจ้งสายด่วนอย.1556 หรือ Oryor Smart Application