เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 เวลา 14.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ขอให้รอความชัดเจนในวันอังคารที่ 25 เม.ย.นี้ เนื่องจากต้องมีการแจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน จากนั้นจะมีการเปิดเผยหมายกำหนดการ จากนั้นจะมีการเปิดเผยหมายกำหนดการ นอกจากนี้ นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมป.ย.ป. นายกรัฐมนตรี พูดแต่เพียงว่าเดือนตุลาคมนั้นมีกำหนดการสำคัญเรื่องการถวายพระเพลิง และประมาณปลายปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก