นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ให้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก และปลอดภัย ตลอดจนป้องกันเหตุแก่ประชาชน และผู้ใช้รถในช่วงฤดูฝนนี้ โดยได้สั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ติดตามการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางวิทยุ และโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Website ต่างๆอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเกิดพายุไต้ฝุ่น ดีเปรสชัน และร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เป็นเหตุทำให้เกิดวาตภัย ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา


นอกจากนี้ช่วงก่อนเกิดภัยจะเร่งขุดลอกคูคลอง 2 ข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะและวัชพืชให้พ้นการกีดขวางทางระบายน้ำ ออกตรวจสายทางในช่วงที่ฝนตกในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังถนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสั่งการให้จัดหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ

นายธานินทร์ กล่าวว่า กรณีเกิดภัยพิบัติได้สั่งหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขให้การจราจรใช้การได้ในเบื้องต้นทันที พร้อมทั้งสั่งการให้ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุและชิ้นส่วนสะพานเบลีย์ เครื่องจักร /ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด

อย่างไรก็ตามได้กำชับให้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหลังจากเกิดภัยให้ติดตามเร่งสำรวจ ตรวจสอบ รายงานความเสียหายพร้อมข้อเสนอแนะ วิธีการป้องกันให้ผู้บริหารวินิจฉัยสั่งการจัดทำแผนรายประมาณการ การซ่อมบูรณะฟื้นฟูสู่สภาพโดยเร็ว สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุบนทางหลวง เช่น ต้นไม้ล้ม ทางขาด สามารถแจ้งได้ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ทุกวันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง