สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่รักการออกแบบและมีไอเดียบรรเจิด ร่วมประลองไอเดียประกวดออกแบบ MASCOT สัญลักษณ์ สจล. ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขผลงานการออกแบบต้องเป็นการสร้างสรรค์ของตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบแนวคิดมาจากที่ใดและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น พร้อมนำเสนอรูปแบบการนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ส่งผลงานเข้าประกวดได้ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 หรือทาง [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-329-8111