หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นประธานรับมอบห้องเด็กเล่น จาก มร. เฮสเตอร์ ชิว (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ฯ ซึ่งห้องเด็กเล่นแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี 2553 ปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี 2555 และครั้งนี้เป็นการปรับปรุงห้องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้ใช้ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์พระเทพรัตนฯโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานร่วมรับมอบห้องเด็กเล่น ณ ตึก สก ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย