นายกฤตชัย อรุณรัตน์ (กลาง) เลขาธิการ กศน. ร่วมรับมอบหนังสือจาก นางสาว คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 25 ปี นานมีบุ๊คส์ ร่วมบริจาคหนังสือรวมมูลค่า 4,600,000 บาท ให้ห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวม 914 แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen โดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานแผนและยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนนวัตกรรมการเรียนรู้, นางสาวศิริกุล จารุจันทร์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนายสมศักดิ์ กาละพัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ กระทรวงศึกษาธิการ