นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กม. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ มีภูมิประเทศที่สำคัญ คือ มีทิวเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวยาวจากเหนือจนจรดใต้ ไล่เรียงไปบรรจบกับเทือกเขาสันกาลาคีรีที่ภูเขาซีนา จ.สตูลซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และมีผืนดินอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทั้งการทำสวนยางพารา พืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้สวนผลไม้หลากหลาย เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น ชาวเมืองนครจึงมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น งานประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ แสดงถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับร้อยปี

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม” เป็นแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นและการมอบประสบการณ์ที่ “ดีกว่าเดิม” ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสร้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัด ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยศักยภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด ให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆพร้อมนำเสนอเนื้อหาสาระที่เจาะลึก ตรงประเด็นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

“ความแตกต่างของโครงการจากนครศรีดี๊ดี สู่ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม อยู่ที่การต่อยอดเพิ่มเติมจากฐานที่มีอยู่เดิม จริงๆแล้วเรื่องราวแต่ละชุมชนที่ยังไม่เคยเจอ หรือได้สัมผัส เรื่องราวของปราชญ์ชุมชนค่อนข้างมีความหลากหลาย ซึ่งในอนาคตฐานะที่นครศรีธรรมราช เป็นเมืองศาสนา เมืองวัฒนธรรม หรือเรียกว่า เมืองสองธรรม คือ อารยธรรมกับธรรมชาติ การเดินทางสู่เมืองนคร จึงได้แบ่งการท่องเที่ยวไว้อย่างน่าสนใจ เช่น เส้นทางพลังศรัทธา สร้างบุญ เสริมบารมี เส้นทางสืบสานตำนานศิลป์ เส้นทางสัมผัสวิถีชีวิงาม ชมโครงการพระราชดำริ โดยเป้าหมายต้องการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในแถบอ่าวไทย ด้วยศักยภาพของเมืองมีครบครัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นศาสนา มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ นครศรีธรรมราชถือเป็นหลังคาของแดนใต้”

นายจำเริญ กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มาที่เดียวเที่ยวได้ครบก็ว่าได้ เพราะเรามีทั้งความรุ่งเรืองของศาสนาที่ถ่ายทอดผ่านทางวัดต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นเมืองแห่งหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เช่น เครื่องถมเงิน-ทอง ผ้ายกเมืองนคร จักสานย่านลิเภา โดยช่างฝีมือที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้มีความร่วมสมัย นอกจากนี้เมืองนครยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ความงดงามของทะเลหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ หาดหินงาม อ.สิชล ทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คน ที่สงบเรียบง่าย มีอาชีพอยู่กับธรรมชาติ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง ที่สามารถเยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงงาน ณ อ.ปากพนัง

“โครงการนครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม คาดหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้รับ จากการเดินทางมาเยือน จ.นครศรีธรรมราช ได้สัมผัสนครศรี รู้จักเมืองดี๊ดี ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร มีจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ สามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีให้จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะ เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและปหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งขึ้น หลังจากอุทกภัยน้ำท่วม นครศรีธรรมราชอยู่ด้วยเศรษฐกิจหลัก คือ พืช ผลไม้ ยาง ปาล์ม มันมีหลักราคาของมันอยู่แล้ว แต่เรากระทบพอสมควรเมื่อเจออุทกภัยน้ำท่วม ส่งผลให้เศรษฐย่ำแย่ ต้องยอมรับ ต้องปรับกันไป ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว เราอาโครงการประชารัฐมาสนับสนุน เช่น ในแง่ของการแปรรูปเพิ่มมูลค่า” ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าว
นครศรีธรรมราช จึงเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอัธยาศัยอันดีของผู้คน เช่นนี้แล้วจึงรับรองได้ว่า มาเยือนนครศรีฯที่เดียว ได้ท่องเที่ยวครบทุกอรรถรสแน่นอน