สุดเจ๋ง...คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ส่ง "ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1" รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) จากงาน "ประกวด Thailand Energy Awards 2017" การประกวดที่มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

----------------