หลังภาพลักษณ์ถนนข้าวสารกลายเป็นภาพลบ หันใช้เสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจ เล็งจัดประจำทุกเดือน บอกเดือนหน้าจะจัดใหญ่กว่าครั้งนี้แน่นอน

วันที่ 19 มิ.ย.60 น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกทม. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 29 รูป เพื่อสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับถนนข้าวสารตลอดไป โดยมีคณะผู้บริหารกทม. ข้าราชการ บุคลากรสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ ร่วมพิธีที่หน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

รองปลัดกทม.กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของถนนข้าวสารในวันเก่าๆ ให้คงอยู่คู่ถนนข้าวสาร อีกทั้งยังสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามให้ชาวต่างชาติได้เห็นและเกิดความประทับใจ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเรียกถนนข้าวสารให้คืนกลับมาสู่ความงดงาม ที่นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามที่แท้จริงของชาวไทย ไม่ใช่พอพูดถึงข้าวสารแล้วทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกกลัว ไม่มีความปลอดภัย เป็นสถานที่เต็มไปด้วยมิจฉาชีพ อาชญากรรมแอบแฝง ซึ่งกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ จึงต้องขอแรงภาคีเครือข่าย โดย กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จะจัดเป็นประจำ ในเดือนหน้ากทม.จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าในครั้งนี้แน่นอน