นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวถึง การประชุม แผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2561 ว่า ทาง ททท.มุ่งเน้นการวางแผนการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง ด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล คือ การเห็นคุณค่าของคน ชุมชน และวิถีถิ่น สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโยองค์รวม รวมทั้งก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต ) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

โดย นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ในปีหน้าทางททท.ได้รับงบประมาณอยู่ที่ 7,085 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งได้ตั้งเป้ารายได้รวมโตประมาณ 10% หรืออยู่ที่ประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนตลาดต่างประเทศประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท ตลาดในประเทศประมาณ 1 ล้านล้านบาท จากเดิมในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นตลาดต่างประเทศ 1.8 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศอยู่ที่ 9 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามในปี 2561 ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองไทย คือ ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัวในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ค่าเงินในบางสกุลที่อ่อนค่าลง รวมไปถึงคู่แข่งทางการตลาดใหม่ๆ อย่างเช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า การมาประชุมในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองในโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดหรือเมืองดาวรุ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการได้สัมผัสจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการวางตำแหน่งของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่รายได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว โดยมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนจากกรมการท่องเที่ยว ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558 เพิ่มขึ้น 14.24 % จากทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 10.25% ค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด 1 ครั้ง เพิ่มขึ้น 8.12% จากทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 3.05% และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้น 5.65 % จากทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 6.99% อันเป็นแนวทางที่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้