ป่วยกว่าแสน/ฝนเอื้อระบาด/”เด็ก-คนแก่”กลุ่มเสี่ยงสุด

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากที่มีฝนตกช่วงนี้ทำให้อากาศมีความชื้นสูงขึ้น เอื้อต่อการระบาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่อาจทำให้ผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ซึ่งโรคที่ควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งคือ โรคปอดบวม โดยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังพิเศษคือเด็กต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจ ปอดเรื้อรัง เบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ข้อมูลสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่ 1 ม.ค.– 12 ก.ค.60 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 118,171 ราย เสียชีวิต 121 ราย 5จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น พบในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ป่วย 35,595 ราย เสียชีวิต 3 ราย และอายุ 65 ปีขึ้นไป (พบผู้ป่วยมากที่สุด) ป่วย 39,283 ราย เสียชีวิตถึง 78 ราย ซึ่งพบผู้ป่วย2 กลุ่มนี้รวม 74,878 ราย คิดเป็น63% ของผู้ป่วยทั้งหมด

ทั้งนี้ โรคปอดบวมมีความรุนแรงสูง เกิดจากติดเชื้อหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย ไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยไข้หวัด 3 วัน จะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ อาจมีอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่าง จึงควรสนใจมากกว่าปกติ เช่น ในผู้สูงอายุอาจมีไข้ หรือตัวอุ่นๆ ซึมลง ส่วนเด็กต่ำกว่า 2 ปี จะมีไข้สูง ซึม ไม่ดื่มน้ำ-นม หายใจหอบเร็ว-หายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ให้รีบพบแพทย์ทันที