วันที่ 17 ก.ค. 60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กล่าวภายหลังการประชุมสำนักเลขาธิการคสช. ว่า จากข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วง 1-2สัปดาห์ต่อจากนี้ อาจเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งและอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยต่ออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้สั่งการให้หน่วยทหารประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละจังหวัด ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการดูแลสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน ในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด