มีผลบังคับใช้ 23 ส.ค.นี้ "หมอธี"กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการโปร่งใส

วันที่ 2 ส.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ส.ค.60 นี้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดต่างๆของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯดังกล่าวให้ดี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ให้ทุกหน่วยงานไปสร้างความเข้าใจกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายใหม่ได้อย่างถูกต้อง

"บ้านเราใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฉบับเก่ามาหลายสิบปี ครั้งนี้เมื่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้จะเป็นการปฏิรูปใหญ่ของประเทศ แต่ก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นอย่างมากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะครอบคลุมทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยต่อไปต้องยึด พ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งหมด ซึ่งต่อไปจะดำเนินการอะไรต้องระมัดระวังให้ถูกต้อง" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

อนึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 และกำหนดบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศ โดยมีข้อกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามข้างต้น