นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธิเปิดงานสัมมนา “PEA กับความยั่งยืนด้านพลังงานแห่งอนาคต”เพื่อยกระดับการจัดการพลังงานของอาคารสำนักงานใหญ่สู่มาตรฐานสากล ISO 50001 โดยมอบให้สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ดำเนินการจัดการทำ Roadmap ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ภายในสิ้นปี 2560