เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่าง ๆ ณ กรุงโซล พร้อมคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมด้วย