บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยคุณวรเจตน์ เจริญนิช ผู้จัดการภาคบริหาร สาขาพังโคน จ.สกลนคร คุณมณีวรรณ สระจันทร์ ผู้จัดการภาคขาย และเจ้าของสำนักงานตัวแทนพรรณานิคม จ.สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรจิตอาสาในสังกัดร่วมนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านพอกน้อย บ้านนาซอน อ.พรรณานิคม บ้านเซือม บ้านกลาง บ้านนาโน บ้านก่อ อ.อากาศอำนวย บ้านแก้ง บ้านขัวสูง บ้านงิ้ว บ้านสงเปลือย อ.วานรนิวาส และบ้านหนองนกกด อ.พังโคน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสกลนครที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก