กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมชมการแสดงใน การประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “นิทาน...ถึงพ่อ” “บทกวี...ถึงพ่อ”และ “บทเพลง...ถึงพ่อ” วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ นานมีอาร์ต แกลลอรี่ ถนนสาทร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ถ่ายทอดความรู้สึก แสดงพลังของความรัก พลังแห่งศรัทธาและความจงรักภักดี ผ่านการแสดงทักษะเป็นภาษาจีน ทั้งการเล่านิทาน อ่านบทกวี และร้องเพลง ... เข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สอบถามเพิ่มเติม 02-648-8000