บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด โครงการ Global House Design Contest 2017 ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีของโกลบอลเฮ้าส์ เปิดโอกาสให้สถาปนิก และนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท นอกจากนี้ ผลงานที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จำนวน 4 ผลงาน จะได้รับการเผยแพร่ในนิตยสาร Art4d ฉบับ ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 (ฉบับควบ) และ นิตยสารบ้านและสวน ฉบับ กุมภาพันธ์ 2561 .. ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2560 ที่ www.globalhouse.co.th รายละเอียดเพิ่มเติมการประกวดได้ที่ Global House Call Center 1160 หรือ [email protected]