ก.ดีอีประกาศความพร้อมจัดงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017”ชูไฮไลท์ความอลังการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยแห่งโลกอนาคต สัมผัสหุ่นยนต์ Transformer ที่บุกมาถึงไทยเพื่อท้าดวลกับหุ่นยนต์ยักษ์ไทย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงอีดีเดินหน้าปฎิรูปประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความแข็งแกร่ง ตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017” ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าฯอิมแพ็คเมืองทองธานี ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้ประกาศศักยภาพในการเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนด้วย

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สำหรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการ “เน็ตประชารัฐ” หรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560 ประกอบกับการสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ต ซิตี้ (SMART CITY) โดย 77 จังหวัดในประเทศไทยจะกลายเป็น SMART CITY ภายในระยะเวลา 20 ปี รวมทั้ง Digital Manpower คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ พร้อมกันนี้ Global Connectivity ฮับเครือข่ายทางดิจิทัลเทคกับริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมทั่วโลก ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียนเกี่ยวกับ Big Data และDigital Manpower Movement และจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า การจัดงานฯจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยและกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน ตลอดจนรวมพลังคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ได้ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะศึกษาในการใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านธุรกิจและในชีวิตประจำวันได้ และสร้างระบบนิเวศที่ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถสร้างการเติบโตและประสบความสำเร็จได้ในเชิงธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีสตาร์อัพมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลกร่วมแสดงออกบูธและร่วมกิจกรรม Pitching และสัมผัสหุ่นยนต์ Transformer ที่บุกมาถึงประเทศไทยเพื่อท้าดวลกับหุ่นยนต์ยักษ์ไทย นับเป็นการทัวร์ครั้งแรกในเอเชียของหุ่นยนต์ transformer ,การแสดง Future City Mapping การจำลองเมืองอัจฉริยะผ่านเทคนิคการฉายภาพหลายมิติลงบนเมืองจำลอง แสดงนวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยทั้งในเมืองและชนบท ,การแสดงVR Sphere อีกหนึ่ง Super Innovation ฝีมือคนไทยต้นแบบโซลูชันด้าน VR ที่ไปไกลกว่าแค่แว่นสวมหัว เพราะเป็นเก้าอี้ VR ที่สามารถขยับตามปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนได้ทุกประการให้ความรู้สึกเสมือนว่าอยู่ในโลก VR จริงๆ (หมุนได้ เอียงได้ สั่นได้) สามารถบังคับยานให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมงานสามารถรับสิทธิพิเศษในการเดินทางไปกับ Grab Taxi ด้วยการรับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท เพียงใส่รหัสส่วนลด BBGRAB รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้สำหรับการใช้บริการไปหรือกลับ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีเท่านั้น เพียง 2,000 สิทธิ