คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ร่วมกับ สายการบินแอร์เอเชีย ติดปีกให้น้องๆ 5 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดและผ่านการคัดเลือกจากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ในโครงการ “AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน” โดยแปลงโฉมน้องๆ ใส่ชุดสจ๊วตและแอร์โฮสเตสตัวน้อย พาสัมผัสประสบการณ์จริง ร่วมเป็นผู้ช่วยรุ่นพี่ให้บริการผู้โดยสาร ในไฟล์ทประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทย เที่ยวบิน FD 3104 กรุงเทพ-หาดใหญ่ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 09.50 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ซึ่งน้องๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่ารักสมวัย ภายใต้การดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยมืออาชีพจากพี่ๆ ทีมงานแอร์เอเชีย

ทั้งนี้ น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 5 คน ประกอบไปด้วย เบลล์ - ด.ญ. กัญญาณัฐ สิรยาคม, หยู่อี่ - ด.ญ.ภัทรวรรณ เตชสมบูรณ์สุข, จีน - ด.ญ. ธนัทชนัน มากทวี, กิ๋ง - ด.ช.สถาปัตย์ ลิมปิกาญจนโกวิท และ วิน - ด.ช.นราธิป เงินส่งแสง ซึ่งผ่านการคัดเลือก 3 รอบ โดย รอบแรก ส่งคลิปแนะนำตัวเองและเล่าถึงความฝันที่อยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 รอบ - 60 คนสุดท้าย ซึ่งคัดเลือกจากการตอบคำถาม ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จนเหลือ 30 คนสุดท้าย ที่จะฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพและการใส่ใจความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ก่อนจะคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็น 5 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตัวน้อย ที่ได้บินจริงในเที่ยวบินประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้ปกครอง และพี่ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะให้น้องๆ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ การร่วมโครงการจนถึงวันบินจริง ...ผู้สนใจสามารถติดตามภาพและคลิปบ รรยากาศบินจริงของน้องๆ 5 คนสุดท้ายโครงการ “AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน” ได้ที่เฟสบุ้คของคิดส์ซาเนียและแอร์เอเชีย