"วิษณุ"ย้ำปฏิรูปไม่ใช่ความฝันนึกทำก็ทำ ยัน ป.ย.ป.-ไม่ทำงานซ้ำซ้อน คกก.ปฏิรูป 12 ด้าน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.ย. ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น"ตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้า ไม่ใช่สิ่งที่นึกจะทำก็ทำ ไม่ใช่ความฝันของนักวิชาการที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นการบีบบังคับชาวบ้านให้เข้ามาสู่กระบวนการ และวันนี้คณะกรรมการฏิรูป ตามรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าควบคู่ไปกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านยังเดินหน้าไม่ได้จนกว่าแผนปฏิรูปจะเสร็จสิ้น ดังนั้นป.ย.ป.ยังคงมีหน้าที่และไม่ต้องกลัวการปฏิรูปของทั้ง 2ส่วนนี้จะทำงานซ้ำซ้อนกัน เพราะที่สุดแนวทางปฏิรูปของทั้ง 2 ส่วนจะต้องมาพบกันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งครม.จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะใช้แนวทางไหน และที่สำคัญแนวทางปฏิรูปต่างๆจำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะไม่เช่นนั้นการปฏิรูปต่างๆจะไม่ยั่งยืน ขณะเดียวกันการปฏิรูปต่างๆจะมีอุปสรรคที่ความเคยชินของคนในสังคม เพราะการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงยอมมีผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องคิดวิธีการเยียวยา ถ้าเยียวยาแล้วไม่พอ ก็ต้องอดทน อดกลั้นแล้วจะผ่านพ้นไป เนื่องจากเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้

นายวิษณุ กล่าวต่อกรณีคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มีแนวคิดกระจายอำนาจให้กองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการบริหารจัดการกันเองนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าว แต่สุดท้ายแนวคิดต่างๆต้องส่งมาให้ครม.พิจารณาเพื่อแก้กฎหมายและการปฏิรูปต่างๆสุดท้ายต้องมาจบที่ ครม.เพราะกำหนดในรัฐธรรมนูญแต่หากครม.จะค้านโดยไม่มีเหตุสมควรคงไม่ได้ เว้นแต่สังคมแตกกันเป็น 2 กระแส ครม.ก็ต้องเลือกดูว่าจะเอาอย่างไร