บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำพัดลมมือถือ อักษร LED แสดงความอาลัยในหลวง ร.9 เพื่อเป็นของที่ระลึกพิเศษมอบให้แก่ลูกค้าที่ชำระเบี้ยฯ ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป ต่อ กรมธรรม์ โดยผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัดสำหรับงานสัปดาห์ประกันภัยโดยเฉพาะ นอกเหนือจากส่วนลดเบี้ยฯ พิเศษ 30% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในงานฯ แล้ว ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ เพียงต้องเป็นการซื้อประกันฯ ณ บู้ธมิตรแท้ประกันภัย (บู้ธ B6) ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2560 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายนที่จะถึงนี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mittare Contact Center โทร. 0-2640-7777