เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ต.ค. 60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ท.มานิต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ แถลงข่าวเรื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในช่วงงานพระราชพิธีฯ ว่า ในช่วงงานพระราชพิธีฯ มีการแบ่งพื้นที่ในกรุงเทพ ประกอบด้วย พื้นที่ท้องสนามหลวง และพื้นที่ที่มีพระเมรุมาศจำลอง ในส่วนของกองทัพอากาศ นั้นจะช่วยดูแลเรื่องการใช้โดรนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพราะกองทัพอากาศ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในภาพรวมของน่านฟ้าทั้งหมด ซึ่งโดรนที่จะทำการบินในช่วงงานพระราชพิธีฯ ได้นั้น ต้องลงทะเบียนถูกต้อง โดยได้รับใบอนุญาตวิทยุโทรคมนาคมจาก กสทช. และใบอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นใบขับขี่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมาย และ จะมีการกำหนดจุดว่า บริเวณใดที่ โดรน สามารถบินได้ ซึ่งในช่วงพระราชพิธีฯ ห้ามโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการบินในพื้นที่สนามหลวงรัศมี 19 กิโลเมตร อย่างเด็ดขาด ถ้าเจ้าหน้าที่พบเห็นโดรนแปลกปลอมจะถูกควบคุมโดยมาตรการพิเศษทันที ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีพระเมรุมาศจำลองก็จะใช้มาตรการเดียวกันกับทางกรุงเทพเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ภาพงานพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่สุด

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มีความวิตกกังวล เพราะมีการนำเข้าและใช้โดรนจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากสื่อที่ออกมาพบว่า มีการใช้โดรนจำนวนประมาณ 5 หมื่นลำ แต่ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่ามีขึ้นทะเบียนใช้งานโดรน เพียง 350 ลำเท่านั้น ดังนั้นกสทช. จึงใช้อำนาจตามพรบ.วิทยุคมนาคม 2498 ให้ผู้ที่มีโดรนในความครอบครอง มาขึ้นทะเบียนทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 21 แห่ง ก่อนนำไปใช้งาน ทั้งนี้ในวันนี้ (12 ต.ค.) มีผู้มาลงทะเบียนแล้วถึง 60 ราย ในขณะที่ ส่วนของต่างจังหวัดจะมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของ สถานีตำรวจนครบาล และสถานีตำตำรวจภูธร จะเปิดให้รับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่มีโดรน และยังไม่มาลงทะเบียน ให้รีบมาลงทะเบียน หลังจากได้ลงทะเบียนกับทาง กสทช. ท่านก็ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย เพื่อที่จะได้ออกใบอนุญาต กำกับอากาศยานดังกล่าวต่อไป

ขณะที่ น.ส.มนัสชนก อรรถกรวรรธนะ หัวหน้ากองใบอนุญาตประกอบกิจการ สำนักงานการบินพลเรือน กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนโดรน ขอให้ผู้ที่มีโดรนในความรอบครอง เข้าไปดาวน์โหลด คำขอขึ้นทะเบียน จากเว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทั้งแนบเอกสารที่ได้กำหนดไว้ และหลังจากที่ได้เลขทะเบียนแล้ว หลักกฎของการบิน อาทิ ห้ามบินความสูงเกิน 90 เมตร หรือ ระยะ 9 กิโลเมตร จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานเว้นแต่ได้รับอนุญาต ห้ามทำการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาต การบินในระแนวราบ กับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร อย่างน้อย 30 เมตร ห้ามบินใกล้ชุมชน หรือหากโดรนมีน้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม