“มหาดไทย” จ่อเพิกถอนเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ “ปลอมบัตรผี” เรียกผู้เกี่ยวข้องสอบสาวหาตัวการ 15 วันรู้ผล หากพบมีจนท.เอี่ยว ฟันแน่

วันที่ 12 ต.ค. 60 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน(สน.บท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนสามเณรที่มรณภาพไปตั้งแต่ปี 2538 ของพระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่า ได้แจ้งไปยังสำนักทะเบียนราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นในกทม. จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชัยภูมิแล้ว ให้ดำเนินการประสานเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องคือพ่อ แม่ ของสามเณรเข้ามาสอบบันทึกปากคำ สอบข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็นหรือไม่ จากนั้นจึงพิจารณาดำเนินการยกเลิกเพิกถอนการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนของเจ้าอาวาสวัดสวนดอก เพราะตามขั้นตอนเมื่อมีการเสียชีวิต ก็ต้องแจ้งชื่อผู้เสียชีวิต เพื่อออกใบมรณบัตร เมื่อเป็นผู้มีชื่อว่าเสียชีวิต ก็ต้องทำการจำหน่ายออกจากระบบ

“เท่าที่ทราบขณะนี้พบว่าได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปในรายการระบบ จากอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิที่เป็นต้นทางการสวมสิทธ์ ไปยังอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี 2538 และทางเจ้าอาวาสวัดสวนดอกได้ออกบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อปี 2552 ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องของทางอำเภอแม่อาย และจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องตรวจสอบ ขณะนี้เรากำลังดำเนินการ รวมถึงเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบตามกฎหมาย 15 วัน จึงจะมีความชัดเจน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริต ก็จะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย เรื่องนี้ถือว่าไม่ซับซ้อน เพราะเรามีระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ ก็จะสามารถหาที่มาที่ไปได้อย่างรวดเร็ว” ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กล่าว