วันที่ 12 ต.ค.60 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวสรุปสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาว่า ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และชัยนาท รวม 24 อำเภอ 169 ตำบล 924 หมู่บ้าน 1 ชุมชน แยกเป็น

1.ลพบุรี น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ 9 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,643 ครัวเรือน 22,231 คน

2.กำแพงเพชร น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 1 อำเภอ 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน 56 คน

3.นครสวรรค์ น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ 25 ตำบล 210 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,873 ครัวเรือน 11,619 คน

4.ชัยนาท น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 4 อำเภอ 14 ตำบล 57 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 611 ครัวเรือน 1,222 คน

5.สิงห์บุรี น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,265 ครัวเรือน 9,142 คน ปัจจุบันมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ

6.อ่างทอง น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อำเภอ 27 ตำบล 75 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,636 ครัวเรือน 4,908 คน ปัจจุบันมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ

7.พระนครศรีอยุธยา น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 7 อำเภอ 81 ตำบล 472 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,346 ครัวเรือน 68,168 คน

"ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พร้อมพร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และกำชับให้ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เต็มกำลัง" นายชยพล กล่าว