พิธีซ้อมย่อยริ้วกระบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมโกศจากพระยานมาศสามลำคานขึ้นเกรินบันไดนาคประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ กระบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนออกจากถนนสนามไชย เคลื่อนสู่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง