สิ้นตำนาน "คนดีศรีสูงเนิน"เฮียชิ้ง นายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ ผู้ริเริ่มกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันที่ 17 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 456 บ้านสุขาวดี หมู่ 8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม นายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีต รมต.อุตสาหกรรม ได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนายสมชาย กิริวัฒนศักดิ์ หรือเฮียชิ้ง เจ้าของตำนาน “ คนดีศรีสูงเนิน ” และสโลแกน " เกิดมาทังที ทำดีให้ได้ " " มองให้ไกล ใจให้กว้าง " โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.สูงเนิน ผู้เป็นลูกชายและบุตรหลาน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายประวิช รัตนเพียร พร้อมอดีตข้าราชการระดับสูง อดีตนักการเมืองระดับชาติ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หัวหน้าส่วนราชการ คหบดีและประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างต่อเนื่อง นายสมชาย ฯ หรือเฮียชิ้ง เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2483 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำอัดลมยี่ห้อ “ เป๊ปซี่ ” ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสุขสูงเนิน นายสมชาย ฯ มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอำเภอสูงเนิน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของจังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้า สอบถามผู้รู้และพยายามหาเอกสารทางวิชาการและหลักฐานต่างๆมายืนยัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนยอมรับ ทำให้ได้รับฉันทานุมัติให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินและได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกระทงพร้อมด้วยพระประทีปส่วนพระองค์ ไปลอยที่บริเวณคูน้ำเมืองโบราณเสมา เป็นประจำทุกปีของงานประเพณีลอยกระทงประจำ อ.สูงเนิน นายสมชาย ฯ เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ที่ปราสาทเมืองแขก ซึ่งเป็นบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองเสมาและเมืองโคราฆะปุระ ในปี 2538 พร้อมพัฒนาแหล่งโบราณคดี โบราณสถานในเขต อ.สูงเนิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยนายสมชาย ฯ ขนดินไปทำถนนจากตลาดสูงเนินไปวัดธรรมจักรเสมาราม ไม่คิดค่าใช้จ่าย ต่อมาธรรมจักรที่ประดิษฐ์สถานในวัดดังกล่าว ซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยหลายร้อยปีถูกโจรกรรม นายสมชาย ฯ ได้นำชาว อ.สูงเนิน ช่วยกันออกติดตามจนสามารถติดตามนำกลับมาคืนได้และริเริ่มจัดงานครบรอบ 100 ปี อ.สูงเนินใน ปี 2544 นอกจากนี้ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในจังหวัด ต่อมาเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา เฮียชิ้ง มีปัญหาสุขภาพเป็นมะเร็งตับ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้ง จนกระทั่งเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา รวมอายุ 78 ปี ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก ริมถนนมิตรภาพ ตรงข้ามทางเข้า อ.สูงเนิน และในวันที่ 26 ธันวาคม เป็นงานพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษที่วัดใหญ่ อ.สูงเนิน