วันที่ 19 พ.ย.65  นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า... 

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวานนี้

ประมุขของทั้งสองประเทศ ได้ปฏิสัณถารกันเป็นเวลานานมาก*****

ในบรรยากาศ"ที่ชื่นมื่น" เป็นกันเองและด้วยความสนิทสนมอย่างยิ่ง*****

เนื้อหาแห่งการปฏิสัณถารในครั้งนี้ จะสืบสานความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนานให้มีชีวิตชีวา และอำนวยประโยชน์สุขแก่กันและกันเป็นมั่นคง*****

ตั้งแต่ครั้งยังทรงพะเยาว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก จำเริญทางไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดสนิทแน่นแฟ้น ทรงเสด็จเยือนประเทศจีนหลายครั้ง และทรงให้การต้อนรับผู้นำจีนที่มาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง*****

โดยเฉพาะเมื่อครั้งทรงอุปสมบทในเดือนพฤศจิกายน2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเชิญแขกต่างประเทศมาร่วมงานครั้งนั้น"เพียงคนเดียว"

คือท่านเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งได้เข้าร่วมงานทั้งใน พระอุโบสถ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวังและในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ*****

ทางไมตรีที่สนิทสนมแน่นแฟ้นในอดีตกำลังกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

การปฏิสัณถาร ในระหว่างการเข้าเฝ้าครั้งนี้ ย่อมมีความสำคัญและมีฐานะทางประวัติศาสตร์ในความสัมพันธ์ไทยจีนที่สำคัญยิ่ง*****

ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีนจงเจริญ*****

ทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ*****

หมายเหตุ: คำว่า"ไท่จุงอี้เจียชิง" คือข้อความในป้ายที่พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกย่องความสัมพันธ์ไทยจีนตามที่ปรากฏเป็นจริงในช่วงเวลานั้น และในช่วงระหว่างที่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาร่วมงานอุปสมบท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ก็ได้พบเห็นป้ายนี้ ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ก็ได้ทรงพระอักษร ข้อความตามป้ายพระราชทานนั้นจึงทำให้ คำว่า"จุงไท้อี้เจียชิง" คืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและได้ใช้กัน อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน

 

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol