สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ว่า จีนจำเป็นต้องสร้างหนทางสู่ความทันสมัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบอบทุนนิยมของชาติตะวันตก โดยจีนต้องใช้ด้านนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จสูงกว่าระบบทุนนิยมในแบบของตะวันตก ซึ่งการก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ของจีนนั้น ได้ทำลายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ความทันสมัยมีค่าเท่ากับการเป็นไปตามชาติตะวันตก ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่นมานั้น ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยแบบจีนนั้น มีความเป็นไปได้ อย่างมั่นคง และเป็นหนทางเดียวที่ถูกต้องสำหรับการสร้างชาติ การฟื้นฟูประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งและเสถียรภาพ

พร้อมกันนี้ ประธานาธิบดีสี ยังกล่าวด้วยว่า จีนได้เสริมสร้างการพิทักษ์ด้านความยุติธรรมให้บังเกิดในสังคมให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย