โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีต่างชาติเชื่อมั่นเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2569 สะท้อนความโดดเด่นของไทยด้านการเงินการคลังและความพร้อมของไทยในการจัดการประชุมระดับโลก

วันนี้ (20 เม.ย. 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบการรายงานของกระทรวงการคลัง ถึงผลการโหวตลงคะแนนของที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึ่งได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (การประชุมประจำปีฯ) ปี 2569 เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม ในการจัดการประชุมในระดับโลกในทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม สาธารณสุข และความปลอดภัย โดยการประชุมประจำปีฯ ถือว่าเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกของธนาคารโลกจำนวน 189 ประเทศ และผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก IMF จำนวน 190 ประเทศ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรและสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ซึ่งการประชุมใหญ่ประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ธนาคารโลก และ IMF ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินของโลก ปัญหาเร่งด่วนที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญอยู่ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก การรักษาเสถียรภาพการเงินโลก การขจัดความยากจน การสร้างงาน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมประจำปีฯ มีกำหนดจัดในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปี 2566 ราชอาณาจักรโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ และในปี 2567 และ 2568 การประชุมประจำปีฯ จะจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา และจะเวียนให้ประเทศสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทุกๆ 3 ปี ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2534 ณ กรุงเทพมหานคร

“การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 จะเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทย ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ โดยในช่วงเวลาการประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมคู่ขนานต่าง ๆ ที่สำคัญระหว่างประเทศสมาชิก กลุ่มประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนำระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกประมาณ 12,000 คน ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องจากการประชุมดังกล่าว”นายอนุชากล่าว