สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีแอมานุแอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส แสดงความไม่เห็นด้วยต่อแผนการจัดตั้งสำนักงานประสานงานขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ในประเทศญี่ปุ่น ของนายเจนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต

โดยประธานาธิบดีมาครง ให้เหตุผลว่า สาเหตุที่คัดค้านก็มาจากคำย่อสองตัวหน้าของนาโตในภาษาอังกฟษ คือ “เอ็นเอ (NA)” ย่อมาจาก “แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic)” ซึ่งหมายถึงขอบข่ายทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงของที่ตั้งนาโต ดังนั้น ฝรั่งเศสจึงไม่เห็นด้วยกับแผนการจัดตั้งสำนักงานประสานงานของนาโตในญี่ปุ่น

พร้อมกันนี้ ทางทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส ยังเปิดเผยด้วยว่า ทางฝ่ายญี่ปุ่นก็ได้แจ้งมายังฝรั่งเศสว่า ไม่ได้มีความต้องการให้นาโตเข้าไปตั้งสำนักงานประสานงานของนาโตในญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน